۱۴۰۰/۱/۲۵

منشور بروستر

پرسش: 

سوال این است که منشور بروستر یا منشور برش خورده با زاویه بروستر چگونه کار میکند ؟

پاسخ:

نور تحت زاویه بروستر بازتاب قطبیده دارد و البته اگر نور با قطبش مناسب بتابد، بازتاب می تواند حذف شود. از این پدیده استفاده زیاد شده است و در منشور بروستر هم استفاده می شود. در این نوع منشور با استفاده از قطبش مناسب نور، می توان بازتاب را کاهش داد. بازتاب نور اغلب مزاحم است که این راه چه به صورت منشور یا پنجره بروستر کارایی خوبی برای کاهش بازتاب مزاحم دارد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با