اتصال سری یا موازی سنسورهای فرستنده و گیرنده در ساخت پرده نوری

پرسش: نحوه اتصال سری یا موازی مجموعه‌ای از سنسورهای فرستنده و گیرنده در ساخت پرده نوری به چه شکلیه؟

  

پاسخ: یک مجموعه پرده نوری  (Area Sensor) شامل یک قسمت فرستنده و یک قسمت گیرنده به همراه منبع تغذیه می‌باشد. در سنسورهای پرده نوری از فرستنده/گیرنده‌های مادون قرمز (Infrared) استفاده می‌شود. هنگامی که فرستنده و گیرنده روبری هم قرار داشته باشند، و مانعی بین آن‌ها نباشد، LED  سبز رنگی که در بالای گیرنده وجود دارد، روشن می‌شود و دستگاه مشغول به کار است (مثلاً دستگاه پرس‌کار خود را ادامه می‌دهد) و هرگاه مانعی (مثلاٌ دست) بین فرستنده و گیرنده قرار گیرد که موجب قطع پرتوهای مادون قرمز شود، LED  قرمز رنگ روشن می‌شود و فرمان توقف دستگاه را صادر می‌کند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با