نشر شعله آنیون‌ها

پرسش:

آیا می‌توان با استفاده از اسپکتروسکوپی نشر شعله آنیون‌ها را نیز اندازه گیری کرد؟ 

لطفا دلایل و توجیهات خود را ذکر کنید.

پاسخ:

در مورد آنیون‌ها و ویژگی آن‌ها بهتر است از یک شیمیدان پرسیده شود. ولی در مورد امکان استفاده از شعله برای شناسایی از طریق طیف سنجی شاید نکات زیر کمک باشد.

طیف در واقع نمایش ریز ساختار کوانتمی ماده تحت بررسی است. هر ماده‌ای با تاباندن نور در نواحی مختلف طیفی جذب‌هایی را از خود نشان می‌دهد که نشان‌دهنده ترازهای آن ماده است. وقتی با تحریک آن ماده بتوانیم نشر نور از آن داشته باشیم، می‌توانیم از طیف نشری به ساختار کوانتمی آن ماده برسیم. یکی از تحریک‌ها همان ایجاد شعله است. رنگ شعله اطلاعات زیادی ایجاد می‌کند که با گرفتن طیف این اطلاعات دقیق‌تر می‌شود. برای امکان استفاده از طیف سنجی شعله برای شناسای آنیون‌ها بهتر است به متون شیمی آنالیز و صاحب نظران آن حوزه رجوع شود چون نیاز به شناخت دقیق ساختار است.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با