نورهای رنگی

پرسش:

برای یک جسم که به رنگ صورتی دیده میشود میتوان گفت که این جسم نورسفید تابیده شده به همراه نور قرمز بیشتر را منعکس کرده است؟ رنگ صورتی جدا از رنگ مجنتا که از ترکیب قرمز و آبیست

پاسخ:

رنگ صورتی یا ارغوانی یا مجنتا متفاوت است. رنگ صورتی قرمز روشن شده است ولی رنگ ارغوانی مخلوط دو نور اصلی قرمز و آبی است یا به عبارتی کمبود نور سبز رنگ، در نور سفید است. اگر جسمی ارغوانی دیده می‌شود نور سبز جذب بیشتری داشته و دو نور قرمز و آبی بازتاب کرده است. برای دید بهتر از رنگ بد نیست کمی در بخش ویرایش رنگ در نرم افزاری مثل paint رنگ‌ها و ارتباط آن‌ها با پارامترهای تعریف رنگ را بررسی کنید. مثلا قرمز را 255 و سبز و آبی را صفر انتخاب کنید. در این صورت رنگ قرمز دیده می‌شود. اگر درجه روشنی و تاریکی را در سمت راست حرکت دهید می‌بینید که عدد قرمز همان 255 می‌ماند ولی با روشن کردن رنگ به یک اندازه سبز و آبی اضافه می‌شود و قرمز روشن‌تر شده به صورتی و در نهایت به سفید می‌رسد. ولی ارغوانی رنگ دیگری است و از انتخاب 255 برای قرمز و آبی و صفر برای سبز ایجاد می‌شود.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با