نور و صوت

پرسش:

چرا در تغییر محیط، سرعت نور به فرکانسش ربط دارد اما سرعت صوت به فرکانسش ارتباطی ندارد؟

پاسخ:

پرسش شما دقیق نیست.

ابتدا می توانید بپرسید آیا سرعت صوت در یک محیط مشخص به فرکانس بستگی دارد؟ پاسخ به این پرسش آری است. نور و صوت هردو دچار پاشندگی می شوند چون سرعت هر دو موج به فرکانس آن بستگی دارد.

پرسش دیگر شما این می‌تواند باشد که سرعت صوت در محیط‌های مختلف فرق دارد. پاسخ بله است و در مورد صوت هم مثل نور، سرعت به محیط بستگی دارد ولی تفاوتشان این است که نور در خلا هم منتشر می شود ولی صوت نیاز به محیط مادی دارد و در خلا منتشر نمی‌شود. و نکته دیگر اینکه سرعت نور در محیط غلیظتر کم می‌شود ولی سرعت صوت در محیط غلیظ افزایش می‌یابد.

منتشر شده در ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با