۱۴۰۰/۲/۲

پاشندگی نور

پرسش:
چرا در شکست نور رنگ قرمز بیشترین و بنفش کم ترین شکست را دارد؟؟

پاسخ:
پاشندگی ویژگی مهم مواد است که وقتی نور وارد یک محیط شفاف می شود دچار پاشندگی می شود. پاشندگی یعنی اینکه ضریب شکست نور با طول موج رابطه عکس دارد یعنی در طول موج‌هایی که رنگ به قرمز میل کند، ضریب شکست کمتر می شود و در نتیجه شکست نور کمتر می شود. روابط بدست آمده برای بیان این رابطه است و برای بحث روی اینکه چرا چنین است و چرا عکس آن نیست اغلب به این بسنده شده است که این ویژگی طبیعت است.
برای بحث بیشتر در این زمینه باید پرسید ضریب شکست چیست که به رنگ نور یا دقیق‌تر طول موج نور وابسته است. ضریب شکست از دید الکترومغناطیس در واقع قابلیت ارتعاش دوقطبی های محیط هستند. در اینجا بهتر است فعلا بگوییم این ویژگی ماده است ولی با کندوکاو بیشتر در ماده و رفتار آن می توان باز دقیق‌تر به بحث ادامه داد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با