پخش تصویر بر روی یک صفحه به وسیله لیزر

 

پرسش: اطلاعاتی درباره چگونگی ساخت و یا پخش یک تصویر، عکس بر روی یک صفحه به وسیله دستگاه پخش لیزر بفرستید.

پاسخ: برای ایجاد تصویر روی پرده به وسیله لیزر یا به عبارتی پروژکشن لیزری چند راه موجود است.

1-      قراردادن هولوگرامی شبیه سری لیزر پوینتر در مقابل لیزر. این روش فقط یک نقش ثابت روی پرده ایجاد می‌کند.

2-      استفاده از اسکنر یا روبشگر برای تولید منحنی‌هایی شبیه آنچه در اسیلوسکوپ ایجاد می‌شود با همان فرآیند. اینجا یک آینه لیزر را در جهت افقی ویک آینه در جهت عمودی نوسان می‌دهد که با دنبال هم قرار دادن این دو آینه وکنترل فرکانس دو آینه می‌توان نقش‌های مختلفی ایجاد کرد. در آزمایش‌ها این تجربه با دو آینه چرخان ایجاد شده است.

3- استفاده از روشی شبیه آنچه در تلویزیون ایجاد تصویر می‌کند. در این روش نور خط به خط یک صفحه را پر می‌کند و در هر خط اطلاعات تصویر را توسط یک مادوله‌ساز روی نور سوار می‌کند. در این صورت در هر خط نقاط روشن و تاریکی روی پرده می‌افتد که وقتی با سرعت یک صفحه پر می‌شود به صورت یک فریم از تصویر دیده می‌شود و وقتی تعداد این فریم‌ها به حدود 25 تا در ثانیه رسید، تصویر کامل و متحرک می‌شود. در فاکس شبیه به این روش عمل می‌شود و آنجا فقط اطلاعات یک فریم منتقل می‌شود و یک صفحه را می‌سازد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با