پنل‌های خورشیدی

پرسش:
امکان دارد که دو پنل خورشیدی با قرار گرفتن روبروی هم بکمک اینه هایی که نور خورشید را بازتاب میدهند بتوانند انرژی تولید کنند؟؟یعنی بکمک تکنیکهای بازتابی بتوانیم بکمک یک اینه معمولی که رو به خورشید است و در اندازه یکی از پنلها ، چهار پنج تا پنل خورشیدی را مجبور به تولید انرژی نماییم.؟ با توجه به مطالبی که در پیج تان خواندم فهمیدم که همه نور تابیده شده برخلاف ایینه بازتاب داده نمیشود .پس در این صورت چند درصد نور می‌تواند انعکاس یابد؟ اصلا امکان ایجاد چنین حرکتی وجود دارد که همه پنلهای خورشیدی را روی زمین پهن نکنیم و با استفاده از یک اینه نور را به همه انها بتابانیم؟؟؟ممنون از پاسختون

پاسخ:
استفاده از آینه برای بازتاب و تغییر جهت نور و رساندن به پنل خورشیدی می تواند در برخی موارد مؤثر باشد. ولی به هر حال ملاک مقدار نوری است که به پنل می رسد. اگر سیستمهای بازتابی بتوانند نور بیشتری را به پنل برسانند قطعا انتظار تولید بیشتری باید داشت. در پنل خورشیدی نور خورشید جذب مواد تشکیل دهنده می شوند و اغلب هرچه شدت نور بیشتر باشد جذب بیشتری صورت می گیرد. البته طراحی سیستم باید به نحوی باشد که تغییر زاویه تابش در نظر گرفته شود و به نحوی جبران شود.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با