چرا نور لیزر در آب به صورت خط دیده می شود؟

 

پرسش: چرا نور لیزر در آب به صورت خط دیده می شود و گاهی اوقات هم در جاهای دیگه‌ای این اتفاق می افته؟ و چرا اگر در سطح آب  یک موج ایجاد کنیم قسمت‌هایی که آب بالاتر است روشن‌تر از قسمت‌هایی است که آب پایین رفته مگر نور خورشید به تمام سطح آب برخورد نمی کنه؟

 

پاسخ: اگر منظورتان خطی است که در امتداد انتشار نور لیزر در آب دیده می‌شود، نور لیزر در آب و یا هر محیط دیگر که نور را پراکنده کند دیده می‌شود. در واقع نور لیزر به ذرات پراکننده در مسیر بر می‌خورند و از آن‌ها پراکنده می‌شوند. اگر آب حاوی این نوع ذرات نباشد (مثلا آب مقطر) خطی هم دیده نمی‌شود. در هوا هم وقتی که دود یا بخار وجود داشته باشد نور لیزر به صورت خط دیده می شود.

بخش دوم سؤال موضوع دیگری است و به بازتاب کلی نور از آب برمی‌گردد. با ایجاد موج در آب، شرایط برای بازتاب کلی از سطح آب تغییر می‌کند و نور گاهی اوقات از آب بیرون یا از آن بازتاب می‌کند. زاویه بازتاب ساده نور خورشید از سطح آب هم با نوسان سطح آب تغییر می‌کند که منجر به تغییر زاویه بازتاب می‌‌شود و گاهی این بازتاب‌ها به چشم می‌رسد و گاهی خیر.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با