کاربردهای تداخل نور

پرسش:

در مورد کاربردهای تداخل نور و تفرق نور معلومات ارایه نماید.

 

پاسخ:

برای بحث در مورد کاربردهای یک پدیده، باید دید آن پدیده به چه پارامترهایی وابسته است. اغلب این شیوه مطالعه پدیده‌ها می‌تواند سرنخی برای کاربرد و ایده‌های کاربردی بدهد. وقتی شما عملکرد یک پدیده را می شناسید می‌توانید اثر تغییرات پارامترهای مهم در آن را ارزیابی کنید. بر اساس آن ارزیابی شما به کنترل‌هایی دست پیدا می‌کنید و آن‌ها امکاناتی ایجاد می‌کنند که می‌توانند منشا کاربرد باشند.

در مورد تداخل و پراش، چیزی که واضح است وابستگی نقش تداخل یا پراش به پارامترهایی مثل طول موج یا عوامل تداخل و پراش است. علی الاصول امکان ارزیابی طول موج نور یا پارامترهای مربوط به عوامل تداخل و پراش مهیا است. اگر طول موج را می‌دانیم و مثلا پراش از یک سیم نازک را ارزیابی می‌کنیم، قطعا بهترین روش برای تخمین ضخامت آن سیم است. همچنین اگر ذراتی عامل پراش هستند می‌توان اندازه ذرات و حتی توزیع آن‌ها را تخمین زد. در مورد تداخل، چون دو نور از دو مسیر مختلف با توجه به اختلاف راه تداخل می‌کنند، هر عامل که ایجاد اختلاف راه کند قابل بررسی است. شما می توانید در مورد انواع کاربردها فکر کنید.

منتشر شده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با