کاربردهای نوری پراش

پرسش: سلام میشه موارد استفاده از توری‌های پراش در صنعت رو بگین به جز سی دی و جداسازی طیف مختلف و…

پاسخ:

سی دی کاربرد توری پراش نیست بلکه ساختاری شبیه توری پراش دارد که ضمن کار که انجام می دهد، طیف هم ایجاد می کند. بهتر است توری پراش را بشناسیم تا کاربرد آن و قابلیت های آن برای بکارگیری روشن تر شود. توری پراش ساختاری تناوبی دارد که بر اساس روابط پراش که در اغلب کتاب‌های اپتیک آمده است، نور را علاوه بر امتداد اولیه، در راستاهای دیگری منحرف می کند. این نورها را نور پراشیده از توری می گویند. نوری که منحرف نمی شود پراش مرتبه صفر است و وابستگی طول موجی ندارد ولی بقیه نورها که ممکن است در در مرتبه اول یا دوم در دو طرف امتداد نور اصلی منتشر شوند، وابستگی طول موجی دارند و نور آبی بیشتر از نور قرمز منحرف می شود.

پس کاربرد اصلی این توری ها جدا کردن طول موج‌ها است. علاوه بر آن از آنجا که هر طول موج و هر رنگ متناسب با فاصله خطوط توری در زاویه خاصی منتشر می شود می تواند کاربردهایی در هوشمندسازی داشته باشد. مثلا اگر نور لیزر بکار رود فقط در زاویه های خاصی نور منتشر می شود و می توان با آشکارسازی نور در آن موقعیت از وجود نور اطمینان بیشتری پیدا کرد.

کاربرد دیگر توری موقعی است که توری در حال شکل گیری است. درواقع نوری در زاویه پراش ایجاد نمی شود مگر توری تشکیل شده باشد و شدت نور نیز به کیفیت توری بستگی دارد. بر این اساس می شود حسگرهایی را با مواد مناسب طراحی کرد.  

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با