معرفی کتاب یا سایت آزمایش های لیزر و اپتیک

پرسش: اگر میشه چند تا کتاب یا سایت که آزمایش‌های لیزر و اپتیک رو شامل می‌شه، به من معرفی کنین.

پاسخ: سایت برخی دانشگاه‌ها در دنیا چنین آزمایش هایی را دارند. همچنین در سایت انجمن اپتیک امریکا آزمایش‌های ساده‌ای برای بچه‌ها دارد که قابل استفاده هستند. Optics for kids OSA را جستجو کنید.

سایت‌های مناسب را به تدریج در این سایت معرفی می‌کنیم.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با