1401/10/03

کنترل فاکتور و کیفیت پرتوی لیزر

پرسش:

چگونه میشود  M2فاکتور لیزرهای توان بالا رو کنترل کرد و پایین اورد؟
کیفیت پرتو رو در فواصل طولانی چگونه میتونیم بهبود بدیم؟

پاسخ:

در مورد کیفیت پرتو لیزر تا جایی که می دانم و البته بهتر است از اهل فن پرسیده شود، دو راه کلی هست. یکی داخل کاواک و دیگر بیرون کاواک. داخل کاواک لیزر برای لیزرهای توان بالا معمولا محدودیتهایی هست ولی به هر حال افزایش کیفیت به طول مشهودی روی قیمت لیزر اثر جدی دارد. عواملی مثل پایداری رزوناتور لیزر، تثبیت دما، موازی بودن آینه ها و این قبیل روی کیفیت باریک خروجی از لیزر اثر دارند.

در خارج از کاواک روشهای مختلفی ابداع شده است که در محدوده بحث شکل دهی باریکه قرار می گیرد. روشهای هولوگرافی، هم یوغ فاز اپتیکی، استفاده از طراحی اپتیکی و این قبیل را می شود نام برد.

برای اطلاعات دقیق تر می توانید عبارت کیفیت باریکه لیزر را جستجو کنید.

Laser beam quality

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با