آیا می‌توان با تاباندن باریکه لیزر فرابنفش به درون مایع، ضریب شکست را حذف نمود؟

پرسش: چطور می توان با تاباندن یک باریکه پرتو لیزر فرابنفش به درون مایع شفاف ضریب شکست را حذف نمود؟

 

پاسخ: امکانی برای حذف ضریب شکست محیط نیست. در واقع ضریب شکست یک ویژگی مهم محیط‌های مادی است که نتیجه آن پاشندگی است. تنها محیطی که ضریب شکست ندارد، خلا است. البته ضریب شکست در یک محیط بر اساس طول موج تغییر می‌کند و البته محیط ممکن است در برخی طول موج‌ها جاذب باشد که دیگر ضریب شکست به ‌آن شکل معنی ندارد. شفافیت بر حسب طول موج و بر اساس ماده معنی دارد و نمی‌توان ماده یا مایعی را کلا شفاف در نظر گرفت. آنچه ما از ماده شفاف برداشت می‌کنیم مربوط به موادی است که در ناحیه مرئی جذبی ندارند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با