CRI

پرسش:

چرا برای CRI; اختلاف رنگ (اختلاف انرژی) یک جسم را تحت دو منبع نوری می‌گیریم و از اختلاف رنگ SPD های آن دو منبع نوری استفاده نمی‌کنیم؟

SPD که نشان دهنده توزیع طیفی نور منبع است که منجر به رنگ هم می شود. هرچند رنگ با طیف و توزیع طیفی قرابت دارد ولی رنگ را چشم تشخیص می دهد و توزیع طیفی را دستگاهی مثل طیف سنج. چشم فقط سه نوع گیرنده رنگی حساس به سه رنگ قرمز و سبز و آبی دارد و با تلفیق سهم هر یک، رنگ را تشخیص می دهد. در طیف یک منبع نور ممکن است ترکیب پیچیده تری از نورها باشد که در نهایت برآیند سیگنال سه گیرنده، رنگ را تعیین می کند. اگر کمی با بخش تنظیم رنگ نرم افزاری مثل paint کار کنید، نقش سه رنگ را در تنظیم رنگ‌ها می بینید.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با