تداخل در گوه هوا

تداخل یکی از پدیده­‌های جالب  است که  بر موجی بودن نور دلالت دارد و غالبا طی آن پرتوهای نور به دو قسمت تقسیم شده و دوباره به هم می­‌رسند و به خاطر اختلاف طول دو مسیر، تداخل بین آن­‌ها اتفاق می‌­افتد. به طور کلی در هر وضعیتی که نور بدون تفاوت راه زیاد و با اختلافی از مرتبه چند طول موج، امکان برهم‌نهی داشته باشد، می‌تواند منجر به تداخل شود، که گوه هوا یکی از این موارد است. منظور از گوه هوا، زاویه کم بین دو سطح شفاف است. این زاویه کوچک را می‌توان توسط یک تار مو و یا یک تکه کاغذ ایجاد کرد. نور بازتابیده از این دو سطح با یکدیگر تداخل کرده و طرح تداخلی به صورت مجموعه‌ای از فریزهای خطی، موازی هم نمایان می‌شود. شرایطی که در گوه هوا پیش می‌آید، بسیار شبیه به حلقه‌های نیوتون است با این تفاوت که در گوه هوا، مکان هندسی نقاطی که اختلاف راه یکسانی دارند خطوطی موازی با فصل مشترک دو شیشه است. با توجه به روابط ریاضی و نیز با شمارش فریزهای تداخلی و طول گوه هوا، می‌توان ضخامت تار مو یا کاغذ را محاسبه نمود. 

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با