فاصله سنجی به روش هندسی 

یکی از روش‌های اندازه‌گیری فاصله، روش هندسی است که از روابط ساده هندسی استفاده می‌کند. شاید ساده‌ترین مثال این مورد همان روشی است که سربازان برای تخمین فاصله استفاده می‌کنند. در این شیوه، سرباز بند انگشت دست خود را به قدری مقابل چشم حرکت می‌دهد تا دکلی که در فاصله دور قرار دارد، به اندازه آن بند انگشت به نظر آید. حال با دانستن ارتفاع دکل و دانستن طول بند انگشت و با استفاده از روابط هندسی تشابه مثلث‌ها، سرباز می‌تواند فاصله خود تا دکل مورد نظر را محاسبه کند. این روش به شکل‌های مختلف تعمیم یافته و کاربرد بسیاری پیدا کرده است. از آنجا که لیزر جهتمندی خوب و واگرایی ناچیزی دارد، می‌توان از آن برای فاصله‌سنجی به این روش استفاده کرد. یکی از این روش‌ها تاباندن نور لیزر به هدف از دو زاویه مختلف است. با دانستن زاویه‌ها و طول قاعده می‌توان مثلث را رسم و به فاصله هدف موردنظر دست یافت. یکی دیگر از این روش‌های هندسی، استفاده از عدسی برای تصویر کردن نقطه در فواصل مختلف است. وقتی که عدسی را برای تصویر کردن نقطه نورانی، که لیزر بر روی پرده در فواصل مختلف ایجاد می‌کند به کار می‌بریم، اگر نقطه در فاصله خیلی دور باشد تصویر به نظر محوری می‌آید، یعنی تصویر روی محور ایجاد خواهد شد. اما در فواصل نزدیک‌تر،  تصویر در خارج از محور و با فاصله از آن شکل می‌گیرد. با اندازه‌گیری فاصله تصویر تا محور، می‌توانیم به فاصله هدف تا عدسی دست پیدا کنیم. از آنجا که فاصله تصویر تا محور ناچیز است، در این روش از آرایه خطی CCD استفاده می‌شود. 

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با