ملاحظات انجام آزمایش 

برای انجام آزمایش‌های اپتیکی، باید یک سری اصول را رعایت کرد تا ضمن گرفتن نتیجه مطلوب، بتوان از نتایج آزمایش نیز استفاده کرد. وقتی که یک آزمایش درست انجام شود، می‌توان به اصول علمی آن پی برد و راجع به آن فکر کرد. همین موضوع، فرصتی برای فهم بهتر و در نتیجه ابتکار و ارائه ایده جدید ایجاد می‌نماید. آشنایی با شیوه صحیح انجام آزمایش و اجرای پروژه، تجربه بزرگی است که شما با استفاده از آن میتوانید فرصت‌های خوبی را برای آینده فراهم کنید.

برای اجرای پروژه، ابتدا مطمئن شوید که اصول علمی آزمایش را به خوبی درک کرده‌اید و با مطالعه دستور کار نیز، با ایده اصلی و اصول آزمایش آشنا شده‌اید.

برای اخذ نتیجه مطلوب باید قطعات اپتیکی روی پایه‌های مناسب نصب شوند. مثلا با نصب یک لیزر روی یک پایه، این لیزر از یک وسیله ساده، به یک وسیله آزمایشگاهی تبدیل می‌شود و شما می‌توانید با کمک آن برخی قوانین طبیعی را مطالعه کنید. البته اجرای برخی موارد مانند آزمایش‌های مربوط به تداخل، به دلیل ارتعاش محیط و حساسیت آزمایش به این ارتعاش‌ها، بدون نصب و محکم کردن کامل قطعات، ممکن نیست.

قطعات اپتیکی حرفه‌ای، اغلب حساس هستند و باید با آن‌ها با دقت رفتار شود. مثلا عدسی یا آینه غالبا دارای روکشی هستند که ممکن است به راحتی در حین تمیزکاری روی آن‌ها خش بیفتد و در عملکردشان خصوصا در آزمایش‌های لیزری اثر بگذارد. حتی شیشه بدون روکش نیز در تمیزکاری ممکن است خش بیفتد خصوصا وقتی که روی سطحی که خاک نشسته، به شدت دستمال کشیده شود. قطعاتی مثل توری پراش و قطبشگر نیز اساسا با روش‌های معمول قابل تمیزکاری نیستند. در نتیجه بهترین کار، مراقبت از قطعات و تمیز نگه داشتن آن‌ها است. ولی اگر قطعه‌ای کثیف شد در تمیز کردن آن دقت کنید و درصورتیکه قطعه حساسی بود، روش‌های مناسب را از اهل فن سوال کنید.

برای کار با قطعات اپتیکی و رعایت آن، سعی کنید چگونگی و مراحل پیچیده ساخت قطعات را در ذهنتان مرور کنید. دقت کنید که کیفیت قطعه در نتیجه آزمایش اثر جدی دارد و قطعات کثیف نتایج خوبی را ایجاد نمی‌کنند. 

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با