آینه کروی

آینه‌ها سطوحی صیقلی هستند که به منظور بازتاب نور، از آن‌ها استفاده می‌شود. به یقین تا کنون  آینه تخت را در بسیاری از قطعات و سیستم‌های اپتیکی مشاهده کرده‌اید. آینه کروی نیز در زندگی روزمره کاربرد‌های متعددی دارد. احتمالا با نمونه‌ای  از این آینه‌ها به نام آینه کوژ (محدب) در آینه کناری اتوموبیل‌ها، که میدان دید را وسیع‌تر می‌کنند، آشنا هستید. همچنین آینه‌ای که جهت اصلاح صورت به کار می‌رود نیز متعلق به دسته‌ای دیگر از این آینه‌هاست که آینه کاو (مقعر) نامیده می‌شوند و تصاویر را درشت‌تر از معمول نشان می‌دهند. آینه‌های مقعر که گود هستند پرتوها را همگرا کرده و دارای خاصیت تصویرسازی می‌باشند. بر خلاف این آینه‌ها، آینه‌های محدب که برجسته می‌باشند، تصاویر را واگرا کرده و کاربردهای دیگری دارند. 

آینه‌های کروی در تصویرسازی و ابزارهایی همچون تلسکوپ و سیستم‌های اپتیکی ترکیبی بازتابی و کانونی‌کننده کاربرد دارند. حسن استفاده از آینه در این است که بازتاب، خطای ابیراهی رنگی ندارد و تمام طول موج‌ها تحت زاویه یکسانی بازتاب می‌یابند. البته در مورد عدسی اینگونه نیست یعنی تمام طول موج‌ها با زوایای برابر شکست پیدا نکرده و بسته به طول موج خود، ضریب شکست متفاوتی خواهند داشت. این مزیت نسبی باعث می‌شود که انتخاب آینه، گزینه مناسبی برای استفاده در تلسکوپ باشد؛ زیرا در این وسیله، کاهش ابیراهی‌ها، مسئله‌ای بسیار مهم محسوب می‌گردد. در تلسکوپ معمولاً آینه به صورت یک سهمی ساخته می‌شود تا ابیراهی کروی آن نیز به طور کامل حذف گردد. آینه‌های غیر کروی، غالباً با دست ساخته می‌شوند. سازندگان این آینه‌ها به تدریج و با سایش دو قطعه شیشه، در نهایت به  انحنای مورد نظر دست می‌یابند. تست‌های مختلفی نیز برای ارزیابی کیفیت و انحنای سطح نیز موجوداند که در کارگاه‌های ساخت قطعات اپتیکی جهت بهبود کیفیت قطعات به کار می‌روند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با