تیغه نیم موج

 

تیغه نیم موج تیغه‌ای شفاف است که می‌تواند قطبش نور را 90 درجه بچرخاند. به بیان ساده می‌توان گفت به این دلیل این تیغه را نیم موج می‌نامند که  هنگام عبور نور از آن، بین دو مولفه عمودی و افقی نور  به اندازه نصف طول موج تاخیر ایجاد می‌شود. در آزمایش مربوط به تیغه نیم‌موج، بین دو قطبشگر یک تیغه قرار داده شد و با تاباندن نور به این مجموعه و چرخاندن تیغه نیم‌موج شاهد تغییرات شدت طول موج خروجی خواهیم بود. در صورتیکه یکی از محور‌های اصلی تیغه نیم‌موج بر محور قطبشگرها منطبق باشد، انتظار تغییری در قطبش نداریم و شدت نور عبوری همچنان صفر خواهد بود. ولی وقتی که تیغه نیم موج را می‌چرخانیم، شاهد تغییر قطبش و در نتیجه تغییر شدت نور عبوری خواهیم بود. تاثیر تیغه نیم‌موج  به طول موج نور عبوری بستگی دارد اما وقتی که تیغه نیم‌موج بدون طول موج ذکر می‌شود، معمولا برای وسط ناحیه مرئی یعنی حدود نور زرد مرئی نیم‌موج است. چنین تیغه‌ای در زاویه مناسب، نور سفید را هم می‌تواند عبور دهد چون نور سفید با محوریت بیشترین شدت در ناحیه مرکزی زرد است و در دو طرف نیز سایر رنگ‌ها پراکنده شده اند، مجموعه تمام رنگ‌ها به مقدار مساوی عبور کرده و در نتیجه نور خروجی همچنان سفید باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر چنین تیغه‌ای برای نور زرد طراحی شده است ولی نور سفید را هم به طور کامل عبور می‌دهد.برای اینکه در مورد اساس رفتار تیغه نیم‌موج به درک بهتری دست بیابید، باید پایه‌های اپتیکی قوی‌تری داشته باشید و کتاب‌های اپتیک را مطالعه کنید. می‌توانید در مورد کاربرد‌های تیغه نیم‌موج فکر کنید. مهمترین ویژگی این تیغه این است که قطبش نور را به اندازه 90 درجه می‌چرخاند و در صورتی که در ابتدا قطبش نور اولیه به نحوی بوده است که از قطبشگر دوم خارج نمی شد، با وارد کردن تیغه نیم‌موج، نور  از این قطبشگر هم خارج خواهد شد. 

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با