سنسورهای نوری 

سنسورها، دسته بزرگی از ادوات بسیار پرکاربرد در صنعت می‌باشند. سنسورها عمدتاً جهت اتوماسیون سیستم‌ها به کار می‌روند. به عنوان مثال سنسور به کار رفته در یک خط تولید، می‌تواند تشخیص دهد که آیا قطعه‌ای خاص از محل مورد نظر عبور کرده است یا خیر. نوعی دیگر از سنسورها قادرند قطعات برش داده شده را شناسایی کنند. اطلاعات مربوط به اتفاقات گوناگونی که توسط سنسورها قابل تشخیص‌اند، به صورت فیدبک یا بازخورد به سیستم تولیدکننده قطعه مورد بررسی بازگردانده می‌شوند. در سنسورهای نوری که بر اساس نور کار می‌کنند، از لیزر که پرتویی با واگرایی اندک را ایجاد می‌کند، برای افزایش میزان مسافت کنترل استفاده می‌شود. این سنسورها به منظور حس کردن از راه دور (remote sensing) به وفور به کار می‌روند. سنسورها یا دو طرفه‌اند که در این حالت نقش فرستنده و گیرنده را در دو طرف ایفا می‌کنند و یا یک طرفه می‌باشند که در آن صورت، فرستنده و گیرنده هر دو در یک طرف قرار دارند. علاوه بر این موارد، سنسورهای متنوع دیگری نیز موجودند که بر اساس خواص نوری کار می کنند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با