سی‌ دی

CDها و DVDها از جمله محیط‌های ذخیره‌ساز کامپیوتری محسوب می‌شوند. این ذخیره‌سازها بسیار شبیه صفحه گرامافون عمل می‌کنند و دارای ساختار خاصی هستند که قابلیت ثبت و ذخیره‌سازی اطلاعات را دارند و همچنین  این ابزار قابلیت خوانده‌شدن اطلاعات توسط کامپیوتر را می‌دهد. همچنین CDها ممکن است قابلیت بازنویسی متعدد داشته باشند. اخیرا انواع جدید و با میزان حافظه بسیار بالاتر از CDها به نامBlue-ray نیز مطرح شده‌اند که البته هنوز عمومیت نیافته‌اند. در این حافظه‌ها با استفاده از نوری که طول موج کوتاه‌تر دارد، فاصله نقاط حاوی اطلاعات کمتر شده است و در نتیجه حجم اطلاعات بیشتر گردیده است. 

CDها از لحاظ نحوه عملکرد بسیار شبیه به صفحات گرامافون قدیمی هستند و از شیارهای متحدالمرکزی تشکیل شده‌اند. با چرخشCD در موقعیت‌های مختلف، اطلاعات بر روی  این دایره‌های متحدالمرکز که ترک‌های (track) اولیه می‌باشند، به صورت برجستگی و یا فرو رفتگی ثبت می‌شود و در نهایت با پراشیده شدن نور لیزر از آن‌ها، این اطلاعات خوانده شده و به بیت‌های قابل خواندن برای کامپیوتر تبدیل می‌گردد.

به دلیل وجود همین شیارهای باریک و منظم،  CD در مقابل تابش نور سفید مانند یک توری پراش بازتابی عمل می‌کند و ما طیف نور سفید را مثل یک رنگین‌کمان زیبا بر روی سطح آن مشاهده می‌کنیم.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با