عدسی استوانه‌ای 

عدسی‌هایی که در سیستم‌های اپتیکی استفاده می‌شود، انواع مختلفی دارند که در این میان عدسی‌های کروی به خاطر سهولت در ساخت و تولید انبوه، کاربرد بیشتری دارند. یکی دیگر از انواع عدسی‌ها، عدسی استوانه‌ای می‌باشد که فاصله کانونی آن در یک راستا، با راستای عمود بر آن فرق می‌کند. در ساده‌ترین حالت، عدسی استوانه‌ای  می‌تواند یک میله شیشه‌ای باشد که فقط در یک راستا قابلیت کانونی کردن نور را دارد و در راستای دیگر، سطح آن تخت و بدون قابلیت کانونی کردن است. علاوه بر این، بسته به نوع استفاده، می‌توان ترکیبی از عدسی‌های استوانه‌ای و کروی را بکار برد. به عنوان مثال عینک افرادی که دارای آستیگماتیزم هستند، ترکیبی از عدسی استوانه‌ای و کروی است. میله شیشه‌ای  نمونه عدسی آستیگماتیزم کامل است و فقط در یک جهت خاصیت کانونی کردن نور را دارد. این عدسی می‌تواند در جهت عمود بر امتداد میله، نور را کانونی و بلافاصله بعد از کانون واگرا کند اما در جهت راستای میله تغییری در نور ایجاد نمی‌کند به این ترتیب یک خط نوری یا یک صفحه واگرای نوری در صفحه مقابل ایجاد می‌کند که مقطع آن یک خط است. این نوع عدسی استوانه‌ای برای ایجاد یک خط نوری بسیار مفید است، بطوریکه اندازه خط یا زاویه خط ایجاد شده به قطر میله شیشه‌ای بستگی دارد. 

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با