لیزر دیودی 

لیزر پوینتر و نیز لیزر استفاده شده در دیسک خوان‌ها و بسیاری لیزرها با کاربردهای متنوع از خانواده لیزرهای دیودی محسوب می‌گردند. این نوع لیزر در واقع گونه لیزری شده LED هایی است که در بسیاری از ادوات اپتیکی به کار می‌روند. لیزر دیودی ساختاری شبیه به LED دارد، با این تفاوت که ساختمان آن به نحوی طراحی شده است که نور خروجی، ویژگی‌های لیزر را داشته باشد. در واقع جمعیت وارونه که شرط  ایجاد گسیل تحریکی (لیزر) است در یک کاواک بسیار کوچک اتفاق می‌افتد. این لیزرها معمولاً دارای ساختاری چند لایه‌ای هستند که یک لایه از آن‌ها نور را گسیل می‌کند و به علت نازک بودن این لایه، پرتوهای نورانی واگرا، عمود بر سطح لایه‌ها، خارج می‌شوند. این ساختار باعث می‌شود تا خروجی لیزر دیودی در یک جهت واگرا شده و مقطع آن روی پرده نقش یک بیضی را نمایان سازد. سطح مقطع در جهت سطح، واگرایی کمتری دارد که این امر نشان‌دهنده ضخامت بیشتر سطح در آن قسمت است. لیزرهای در دسترس ما از نوع تابش از لبه (edge_emit) می‌باشند، هر چند ممکن است لیزرهای دیگری نیز بر مبنای تابش از سطح ساخته شده باشند. لیزرهای دیودی در جهت قطر کوچک بیضی تا حد زیادی ( نه به طور کامل ) قطبیده‌اند. این همان جهتی است که میدان الکتریکی در راستای آن نوسان می‌کند و نشانگر بعد بزرگ‌تر کاواک لیزر است.            

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با