مقاومت نوری

مقاومت نوري (Light_Dependent Resistor) يا به طور مخفف (LDR) به عنوان آشکارساز در سیستم‌های آشکارسازی متداول است.  مقاومت نوري يک قطعه الکترونيکي است که مقدار مقاومت آن با تابش نور تغيير مي‌کند. هنگامي که هيچ نوري به مقاومت نوري تابيده نشود، مقاومت آن حداکثر مقدار خود را داشته و با تابش نور، مقاومت آن کاهش مي‌يابد. هر چه شدت نور تابيده شده بيشتر باشد، ميزان افت مقاومت نيز بيشتر خواهد شد. در واقع مقدار مقاومت اين قطعه با تابش نور رابطه عکس دارد. مقاومت نوري را مي‌توان به پتانسيومتر تشبيه نمود با اين تفاوت که در پتانسيومتر چرخش شاسي مقاومت را تنظيم مي‌نمايد ولي در مقاومت نوري، شدت نور تابيده شده، مقدار مقاومت را تعیین می‌کند. با توجه به اين خاصيت مقاومت‌هاي نوري، مي‌توان از آن‌ها براي مقاصد گوناگوني استفاده نمود. از مهمترين کاربردهاي مقاومت‌هاي نوري مي‌توان به  روبات‌هاي مسيرياب،  صفحات دنبال‌کننده مسير نور (صفحات ذخيره‌كننده انرژي خورشيد)، سيستم‌هاي روشن و خاموش نمودن خودکار لامپ‌هاي خيابان‌ها، سيستم تنظيم نور صفحه نمايش موبايل و لپ‌تاپ اشاره کرد. همانطور كه در شكل بالا ملاحظه مي‌كنيد با تابش نور به LDR  جريانی در آن به وجود مي‌آيد و بالطبع بدون تابش نور جرياني در آن برقرار نخواهد شد. با استفاده از LDR و يك كيت آژير خطر مجهز به بلندگو  مي‌توان درب‌هاي ورودي را كنترل كرد. در اين صورت با قطع نور ليزر، اين سيستم شروع به آژير كشيدن کرده و شما را از ورود يك نفر آگاه خواهد نمود.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با