موجبر نوری 

موجبر یک سطح تخت با مقطع مربعی یا مستطیلی است که برای انتقال و انتشار نور بکار می‌رود. مانند آنچه که در یک فیبر نوری رخ می‌دهد، نور از طریق بازتاب‌های کلی از سطح بالا و پایین موجبر با مدهایی که به زاویه تابش اولیه بستگی دارد، انتشار پیدا می‌کند. در واقع فیبر نوری هم نوعی موجبر است البته با این تفاوت که مقطع آن دایره‌ای است. اهمیت موجبرهای نوری به عنوان یکی از ادوات نوری در این است که می‌توان ضمن انتقال نور درون آن‌ها، پردازش‌هایی از قبیل مدوله کردن نور، تغییر طول موج نور، تقسیم کردن نور و ….نیز روی نور انجام داد. جالب است که با استفاده از این موجبرها می‌توان مدارهایی طراحی کرد که نور در آن‌ها انتقال پیدا می‌کند و در طول مسیر، پردازش‌های لازم انجام گرفته و نهایتا از سمت دیگر این مدارها خارج می‌شود. این مدارها می‌تواند شبیه مدارهای مجتمع الکترونیکی باشد که به آن‌ها مدارهای مجتمع نوری می‌گویند. مدارهای مجتمع نوری که از موجبرها به عنوان محیط انتقال نور استفاده می‌کنند، می‌توانند از چندین قطعه فرستنده، گیرنده و پردازشگر تشکیل شده باشند و یک عملیات خاص را دنبال کنند. امروزه  این مدارها نقش بسیاری در تکنولوژی های جدید بر عهده دارند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با