نیم آینه 

منظور از نیم‌آینه یا تقسیم‌کننده نور (beam splitter) قطعه‌ای اپتیکی است که می‌تواند نور را به دو قسمت تقسیم کند. چنین قطعه‌ای در بسیاری از دستگاه‌ها مثل تداخل‌سنج‌ها و همینطور در بسیاری از آزمایش‌ها دارای کاربرد است. نیم آینه معمولاً به روش‌های مختلفی ساخته می‌شود. ساده‌ترین روش مشابه با فرآیند ساخت یک آینه کامل است که در آن از روکشی آلومینیومی و یا از جنسی دیگر استفاده می‌شود، با این تفاوت که در اینجا  این لایه به طور کامل نشانده نشده و نیمی از نور را عبور دهد. بسته به مقدار لایه نشانده شده می‌توان سهم نورهای عبوری و بازتابی را تنظیم کرد. البته این روش تنها برای ساخت بعضی از قطعات کاربرد دارد. در روش دیگر ساخت نیم آینه، از بازتابنده‌های دورنگی (dichroic) استفاده می‌شود. منظور از این نوع بازتابنده‌ها نوعی لایه نشانی است که با طراحی خاص روی زیر لایه شیشه‌ای ایجاد می‌شود تا بتواند طول موج خاصی را بازتاب کرده و طول موج دیگری را عبور دهد. چنین آینه‌هایی را آینه‌های دایکروئیک می‌نامند و در صورت طراحی مناسب می‌توان طول موج بازتابی و مقدار آن را نیز تعیین کرد. شیشه معمولی هم نوعی نیم آینه محسوب می‌شود چون بخشی از نور را بازتاب و قسمت دیگر را عبور می‌دهد، هر چند میزان بازتاب به مراتب کمتر از نور عبوری است. شیشه‌های رفلکس پنجره نیز نوعی نیم آینه هستند و برخی از آن‌ها نیم آینه %50 محسوب می‌شوند.  در مجموع هر نوع محیط اپتیکی که سهمی از نور را بازتاب کرده و بخش دیگر را از خود عبور دهد، چه بستگی طول موجی داشته باشد و چه نداشته باشد، آینه نیم شفاف یا تقسیم‌کننده نور محسوب می‌شود که علاوه بر تقسیم‌کنندگی می‌تواند ترکیب‌کننده نور هم باشد. جالب است که در تقسیم نور، اگر پرتو تحت زاویه  45 درجه بتابد، به میزان 90 درجه منحرف شده و عمود بر امتداد اولیه ادامه مسیر می‌دهد. در این حالت نور ایجاد شده کاملاً متناظر با نور اولیه است و سطح مقطع آن بدون تغییر می‌ماند. مثلاً اگر یک پرتو لیزر با مقطعی دایره‌ای شکل به قطر یک سانتی‌متر را به یک نیم آینه بتابانیم، پرتوهای عبوری و بازتابی نیز دارای همین قطر خواهند بود، ولی اگر زاویه ی دیگری انتخاب شود این مقطع دیگر دایره‌ای نخواهد ماند و بیضوی خواهد شد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با