ابیراهی رنگی

عدسی‌ها یا به عبارت کلی‌تر، تمامی سیستم‌های اپتیکی عبوری که از شکست نور استفاده می‌کنند، به خاطر وابستگی ضریب شکست به طول موج یا رنگ نور، ابیراهی رنگی از خود نشان می‌دهند. منظور از ابیراهی خطایی است که در عملکرد قطعه پیش می‌آید. مثلا در عدسی به جای اینکه پرتوهای موازی نور، در یک نقطه کانونی شوند، هر رنگ کانون خود را پیدا می‌کند و تمرکز نور دقیق و کامل نیست.

ابیراهی رنگی.jpg
بدیهی است که ابیراهی رنگی هنگام استفاده از لیزر مطرح نیست چون لیزر فقط یک رنگ دارد و تکفام است. ولی در عکاسی یا دیگر کاربردها که از نور معمولی با گستره طیفی وسیع استفاده می‌شود این خطا به عنوان عامل مزاحم و کاهنده دقت مطرح است. 

 ابیراهی رنگی در کیفیت تصویر تأثیر بسزایی دارد. هرچه قطر عدسی کمتر باشد علی الاصول، ابیراهی‌ها، کمتر خود را نشان می‌دهند و ابیراهی رنگی هم از این قاعده مستثنا نیست. در نتیجه در عدسی‌های کوچک مثل دوربین‌های موبایل یا دوربین‌های خانگی، ابیراهی رنگی مزاحمت زیادی ایجاد نمی‌کند ولی در صورتی که برای رسیدن به قدرت تفکیک بیشتر، نیاز به قطر عدسی بیشتر باشد این ابیراهی خود را نشان می‌دهد و برای رفع آن باید دست به طراحی اپتیکی زد و از مجموعه چند عدسی استفاده کرد. ساده‌ترین طراحی اپتیکی که در جهت کاهش اثر ابیراهی رنگی انجام شده است، استفاده از دو عدسی با ضریب شکست و پاشندگی‌های متفاوت است که چنین طراحی را دابلت می‌گویند. البته طراحی‌های پیچیده‌تری نیز برای این منظور کاربرد دارند. جالب است که سیستم‌های اپتیکی بازتابی ممکن است ابیراهی‌های دیگری داشته باشند ولی ابیراهی رنگی ندارند و این به علت مستقل بودن زاویه بازتاب از طول موج نور است.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با