انواع بازتاب

وقتی که پرتو نوری با یک زاویه مشخص، به سطح یک آینه یا یک سطح صیقلی تابیده می‌شود، پرتو بازتابیده با همان زاویه از سطح بازتاب می‌شود. این ویژگی خاص که با نام قانون بازتاب شناخته می‌شود، به کمک پرتو لیزر که جهتمندی بالائی دارد، به خوبی قابل مشاهده و بررسی است. ولی همه سطوح صیقلی نیستند و حتی سطوحی که از دید اول به نظر صیقلی می‌آیند هم مقداری نور را پخش می کنند. سطح صیقلی ایده‌آل وجود ندارد ولی در صورت وجود، سطحی خواهد بود که هیچ نوری را در زاویه دیگری غیر از زاویه مشخص بازتاب نکند. وقتی که نور لیزر را به آینه‌ای می‌تابانیم، لکه لیزر را روی آینه میبینیم که نشان دهنده پخش نور روی سطح است، هرچند بیشتر نور تابیده در جهت آینه‌ای بازتاب می‌کند. بازتاب نور انواع مختلفی دارد. وقتی که نور به سطح دیوار یا یک تکه کاغذ تابیده می‌شود نور در تمام زوایا بازتاب یا به عبارتی پخش می‌شود. اگر سطح بازتابنده‌ای مثل کاغذ یا دیوار کمی صیقلی باشد، شاهد پخش کمتر و بازتاب در جهت آینه‌ای بیشتری هستیم.

حتی اگر سطح مثل آینه صیقلی باشد همچنان مقداری بازتاب پخشیده وجود دارد. همینکه ما لکه نور را روی سطح بازتابنده می‌بینیم به معنای پخش نور در جهات مختلف است. البته در مورد آینه تمیز این لکه را گاهی به سختی و فقط با تاباندن لیزر می‌بینیم. ولی اگر آینه کمی گرد و غبار داشته باشد، نور چراغ قوه را نیز ممکن است به صورت لکه‌ای روی آن ببینیم. وقتی که با استفاده از چراغ، اتاقی را روشن می‌کنیم، نور از تمام سطوح موجود بازتاب می‌کند و روشنایی اتاق ناشی از همین پخش نور است. نوع این بازتاب به جنس و کیفیت سطح بستگی دارد. مثلاً بازتاب از یک دیوار سفید گچی که تازه با گچ پوشانده شده، بازتاب پخشیده تقریبا کامل نامیده می شود. اگر نور به طور مایل به چنین سطحی بخورد هیچ بازتاب ارجحی که در تطابق با قانون بازتاب باشد، مشاهده نمی‌گردد و نور بازتابیده در تمام جهات پراکنده می‌گردد. این امر حتی در مورد نور لیزر هم صادق است. در این حالت توزیع یکنواختی از نور که در تمام جهات شدت یکسانی دارد، فضای اطراف دیوار را در برگرفته و به صورت لکه نوری بر روی دیوار نمایان می‌گردد. البته باید توجه داشت همان طور که سطح پخشنده ایده‌آل، موجود نیست، سطح بازتاب‌کننده ایده‌آل هم که به صورت یک آینه کامل رفتار کند، موجود نمی باشد. غالبا سطوح معمول، ترکیبی از سطوح پخشنده و سطوح بازتاب‌کننده هستند. برای مثال اگر پرتو لیزری را به سطح دیواری که با رنگ پلاستیک و یا رنگ روغن رنگ آمیزی شده باشد بتابانیم، پس از بازتاب، علی رغم آن که شدت نور قابل توجهی را در زاویه بازتاب آینه‌ای مشاهده خواهیم کرد، در سایر زوایا نیز وجود نور را حس می‌نماییم. این امر با توجه به آنکه لکه نور از تمام زوایا و نه تنها از زاویه بازتاب  قابل رؤیت می‌باشد، تأیید می گردد. هر چند بیشینه شدت نور، بر راستای متناظر با زاویه بازتاب منطبق است. اگر نور را به یک آینه بتابانیم، شدت نور در جهت آینه‌ای (تحت زاویه ی بازتاب) بسیار بیشتر از سایر جهات بوده و میزان نور پخشیده به مراتب کمتر از مقدار مشابه در مثال قبل می‌باشد، هر چند به هر حال صفر نیست و همچنان لکه‌ای نورانی، هر چند کوچک، را روی آینه می‌بینیم. هرگونه گرد و غبار و یا خش بر روی سطح آینه، بازتاب پخشیده ایجاد می‌کند و از سوی دیگر سطوح صیقلی با کیفیت بالا که با آلومینیوم لایه نشانی شده باشند و مدت زمان زیادی هم از لایه نشانی آن‌ها نگذشته باشد نیز، تقریب مناسبی از سطوح آینهای ایده‌آل به دست می‌دهند.

در مجموع می توان گفت بازتاب ممکن است در حد ایده آل کاملاً پخشیده باشد و  شدت نور در جهت آینهای، زیاد نباشد یا ترکیبی از بازتاب های آینه‌ای و پخشیده باشد و یا اینکه در حد ایده آل بازتابی کاملاً آینه‌ای باشد .

 

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با