بازتاب نور

وقتی که پرتو نوری با یک زاویه مشخص به سطح یک آینه تابیده می‌شود، پرتو بازتابیده با همان زاویه از سطح بازتاب می‌شود. این ویژگی خاص که با نام قانون بازتاب شناخته می‌شود به کمک پرتو لیزر که جهتمندی بالایی دارد، به خوبی قابل مشاهده و بررسی است. بازتاب نور انواع مختلفی دارد. وقتی که نور به سطح دیوار یا یک تکه کاغذ تابیده می شود نور در تمام زوایا بازتاب یا به عبارتی پخش می شود. اگر سطح بازتابنده‌ای مثل کاغذ یا دیوار کمی صیقلی باشد، شاهد پخش کمتر و بازتاب در جهت آینه‌ای بیشتری هستیم. حتی اگر سطح مثل آینه صیقلی باشد همچنان مقداری بازتاب پخشیده وجود دارد. همین که ما لکه نور را روی سطح بازتابنده می‌بینیم به معنای پخش نور در جهات مختلف است. البته در مورد آینه تمیز این لکه را گاهی به سختی و فقط با تاباندن لیزر می‌بینیم. ولی اگر آینه کمی گردو غبار داشته باشد نور چراغ قوه را نیز ممکن است به صورت لکه‌ای روی آن ببینیم. وقتی که با استفاده از چراغ، اتاقی را روشن می‌کنیم، نور از تمام سطوح موجود بازتاب می‌کند و روشنایی اتاق ناشی از همین پخش نور است. نوع این بازتاب به جنس و کیفیت سطح بستگی دارد. مثلاً بازتاب از یک دیوار سفید گچی که تازه با گچ پوشانده شده، بازتاب پخشیده تقریبا کامل نامیده می شود. اگر نور به طور مایل به چنین سطحی بخورد، هیچ بازتاب ارجحی که در تطابق با قانون بازتاب باشد مشاهده نمی‌گردد و نور بازتابیده در تمام جهات پراکنده می‌گردد. این امر حتی در مورد نور لیزر هم صادق است. در این حالت توزیع یکنواختی از نور که در تمام جهات شدت یکسانی دارد، فضای اطراف دیوار را در برگرفته و به صورت لکه نوری بر روی دیوار نمایان می‌گردد. البته باید توجه داشت همان طور که سطح پخشنده ایده‌آل، موجود نیست سطح بازتاب کننده ایده‌آل هم که به صورت یک آینه کامل رفتار کند، موجود نمی‌باشد.

غالبا سطوح معمول، ترکیبی از سطوح پخشنده و سطوح بازتاب کننده هستند. برای مثال اگر پرتو لیزری را به سطح دیواری که با رنگ پلاستیک و یا رنگ روغن رنگ آمیزی شده باشد بتابانیم، پس از بازتاب، علی‌رغم آن که شدت نور قابل توجهی را در زاویه بازتاب آینه‌ای مشاهده خواهیم کرد، در سایر زوایا نیز وجود نور را حس می‌نماییم. این امر با توجه به آنکه  لکه نور از تمام زوایا _ و نه تنها از زاویه بازتاب _  قابل رؤیت می‌باشد، تأیید می‌گردد. هر چند بیشینه شدت نور، بر راستای متناظر با زاویه بازتاب منطبق است. اگر نور را به یک آینه بتابانیم، شدت نور در جهت آینه‌ای (تحت زاویه بازتاب) بسیار بیشتر از سایر جهات بوده و میزان نور پخشیده به مراتب کمتر از مقدار مشابه در مثال قبل می‌باشد، هر چند به هر حال صفر نیست و همچنان لکه‌ای نورانی، هر چند کوچک، را روی آینه می‌بینیم. هر گونه گرد و غبار و یا خش بر روی سطح آینه، بازتاب پخشیده ایجاد می‌کند و از سوی دیگر سطوح صیقلی با کیفیت بالا که با آلومینیوم لایه نشانی شده باشند و مدت زمان زیادی هم از لایه نشانی آن‌ها نگذشته باشد نیز، تقریب مناسبی از سطوح آینه‌ای ایده‌آل به دست می‌دهند.

در مجموع می‌توان گفت بازتاب ممکن است در حد ایده‌آل کاملاً پخشیده باشد و شدت نور در جهت آینه‌ای، زیاد نباشد و یا ترکیبی از بازتاب های آینه ای و پخشیده باشد و یا اینکه در حد ایده‌آل بازتابی کاملاً آینه‌ای باشد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با