بازتاب کلی

قانون اسنل، شکست نور در مرز دو محیط با ضریب شکست‌های مختلف را توصیف می‌کند. مطابق با این قانون زمانی که نور به طور مایل از محیط رقیق وارد محیط غلیظ شود، شکسته شده و به خط عمود نزدیک می‌گردد و وقتی که از محیط غلیظ وارد محیط رقیق گردد از خط عمود دور می‌شود. در این حالت، با افزایش تدریجی زاویه تابش سرانجام به حالتی می‌رسیم که زاویه شکست برابر با 90 درجه می‌گردد. در این صورت پرتو شکسته‌ شده و در امتداد مرز دو محیط انتشار می‌یابد. اگر زاویه تابش را باز هم افزایش دهیم، نور نمی‌تواند از محیط غلیظ خارج شود و طبق قانون بازتاب، از مرز دو محیط بازتابیده می‌شود. این پدیده را بازتاب کلی می‌نامیم و اغلب با آن مواجه بوده‌ایم. بازتاب کلی کاربردهای فراوانی دارد. برای مثال نوعی منشور قائم الزاویه و پرکاربرد با زاویه‌های 45 درجه ساخته می‌شود که مانند آینه عمل کرده و می‌تواند بر اساس پدیده بازتاب کلی، نور فرود آمده را به میزان 90 درجه بچرخاند. همچنین بازتاب کلی اساس انتشار نور در فیبر نوری یا موجبرهای نوری است که در دنیای امروز از اجزای لاینفک بخش‌های گوناگون صنعت و به ویژه مخابرات نوری می‌باشند. در صورتی که کیفیت سطح بازتاب‌کننده کلی مناسب باشد و خراش یا خشی نداشته باشد، بازتاب کلی ایجاد شده بازتابی صددرصد خواهد بود. هرگونه خراش یا خش زاویه بازتاب کلی را عوض می‌کند که در نتیجه، آن بخش از نور از همان ناحیه نشت می‌کند. علاوه بر آن، در صورتی که جسمی دیگر در تماس با سطح بازتاب‌کننده قرار داشته باشد، مقداری نور از سطح خارج می‌گردد. به این پدیده بازتاب کلی میرا گفته می‌شود. یکی از کاربردهای جالب این پدیده، استفاده از آن در انگشت نگاری بدون جوهر می‌باشد. در این طریقه انگشت نگاری، با تماس انگشت با سطح بازتاب‌کننده که معمولاً از نوع منشور قائم الزاویه ذکر شده در بالاست، می‌توان اثر انگشت را مشاهده و از آن تصویربرداری کرد. این پدیده همچنین در طیف سنجی نیز دارای کاربرد می‌باشد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با