تجزیه نور

منظور از تجزیه نور، تفکیک طول موج‌های مختلف تشکیل‌دهنده آن است. به عنوان مثال، در تابش نور سفید به یک منشور، طول موج‌های مختلف، ضریب شکست‌ها و سرعت‌های متفاوتی را در طی عبور از منشور تجربه می‌کنند و در نتیجه ما شاهد تجزیه نور خواهیم بود. علاوه برمنشور، هنگام مشاهده یک سی‌دی و یا شکاف باریک نیز تجزیه  نور را میبینیم.

به طور کلی می‌توان گفت که پدیده‌هایی از قبیل پراش ، تداخل ، شکست و هر پدیده‌ای که وابستگی طول موجی پیدا  می‌کند، می‌تواند باعث تجزیه نور شود. به عنوان مثال پدیده تداخل که تابع طول موج نور است و طول موج‌های مختلف، شرایط تداخلی مختلفی دارند، می‌تواند منجر به تجزیه نور سفید شود و هر طول موج در یک شرایط خاص تداخل سازنده داشته باشد. به همین دلیل است که در آزمایش حلقه‌های نیوتون با تابش نور سفید، حلقه‌های رنگارنگ مشاهده می‌کنیم. همچنین برای پراش  و پدیده‌هایی از این قبیل نیز می‌توانیم شاهد تجزیه نور باشیم مانند: رنگ‌های مختلفی که در تابش نور سفید به سطح یک سی‌دی یا یک تار عنکبوت دیده می‌شوند.

برای اطلاعات بیشتر در باره ی تجزیه نور توسط منشور، می‌توانید به پاشندگی مراجعه  کنید.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با