جهتمندی لیزر

 

 چند ویژگی مهم نور لیزر از جمله تکفامی، همدوسی و  شدت بالا، موجب تمایز عمده آن از سایر منابع نوری گشته است. جهتمندی لیزر نیز یکی از ویژگی‌های مهم آن است و کاربردهای فراوانی دارد. نور چراغ قوه و یا نور لامپ و هر نور دیگری امکان انتشار نور در مسافت طولانی بدون واگرایی را ندارد اما لیزر این امکان را دارد که در فاصله نسبتا طولانی بدون واگرایی انتشار پیدا کند و همین قابلیت منجر به کاربردهای زیادی شده است. کاربردهایی که از جهتمندی نور لیزر استفاده می‌کنند عمدتا برای ارزیابی تغییرات از راه دور و حسگرهای کنترل‌کننده از راه دور و امثال آن‌هاست. جهتمندی نور لیزر ناشی از چگونگی تولید آن است. برای تقویت نور در لیزر از دو آینه استفاده شده،  که نور بین آنها در رفت آمد است. با این حرکت مداوم بین دو آینه، نور تقویت می‌شود و واگرایی چندانی نیز ندارد. هر چه نور تکفام‌تر و همدوس‌تر باشد، امکان جهتمندی بیشتری را پیدا می‌کند .

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با