دید در شب

 همانطور که می‌دانید علت مشاهده اجسام، پراکنده شدن نور محیط در برخورد با آن‌هاست. بنابراین طبیعی است که به هنگام شب و یا در فضاهای تاریک، قدرت بینایی انسان تا حد زیادی کاهش می‌یابد. پیش از این، نیاز به دید در شب چندان فراگیر نبود و مصارفی خاص و غیر معمول داشت اما امروزه عمومیت بیشتری یافته و در زندگی روزمره نیز کاربرد‌های متعددی دارد که از آن جمله می‌توان به نصب در آیفون جلوی منازل اشاره کرد. بطور کلی سه روش برای رفع این مشکل و دیدن اشیاء درشب وجود دارد:

1-تقویت نور کمی که شب هنگام، در محیط وجود دارد. در این روش تقویت کننده‌های مخصوص، با تقویت نور کم محیط، شدت آن  را زیاد می‌کنند .

2-استفاده از ناحیه مادون قرمز نزدیک به محدوده مرئی. این قسمت از گستره طول موج، ناحیه‌ای است که منابع نوری معمول در آنجا طیف ندارند. در نتیجه در ناحیه تاریکی مطلق، اثری از نور مرئی توسط چشم دیده نمی‌شود ولی دوربین‌های مخصوص در این ناحیه حساس هستند. برای اینکه بتوانید با استفاده از این دوربین‌ها محیط اطراف را ببینید، مانند طرز کار آیفون تصویری جلوی منازل، باید صحنه را با نور مادون قرمز که قابل رویت نیست، روشن کنید و سپس محیط مذکور را با دوربین حساس در این ناحیه مشاهده کنید. به این منظور می‌توانید به جای لامپ‌های معمول، لامپی در آن ناحیه (که اغلب دیودی هستند) تهیه کرده و صحنه را با آن روشن کنید. به این ترتیب، در حالیکه  چشم قادر به دیدن نور آن لامپ نیست ولی با استفاده از دوربین می‌توانید صحنه را  همانطور که توسط یک لامپ معمولی روشن می‌شود، ببینید. تا کنون لامپ های LED زیادی در ناحیه ابتدای فروسرخ طراحی شده که نوری در خارج از ناحیه مرئی را ایجاد می‌کنند. فرستنده‌هایی که روی ریموت کنترل تلویزیون نصب شده از این نوع هستند.  این امواج با چشم دیده نمی‌شوند اما با استفاده از یک دوربین موبایل و یا عکاسی دیجیتال که در این ناحیه حساس هستند، رویت می‌گردند. البته طول‌ موج‌های خیلی بلندتر با چنین ابزاری قابل مشاهده نیستند، یکی از آن جهت که قسمت حساس دوربین در آن ناحیه حساسیتی ندارد و دوم اینکه عدسی‌ها و قطعات اپتیکی سر راه، در آن ناحیه شفاف نیستند ولی ناحیه‌ای که درست خارج از محدوده مرئی قرار دارد، ناحیه‌ای است که دوربین هم حساس است و هم قطعات اپتیکی شفاف در آن ناحیه را دارد. البته شما هم می‌توانید دوربینی مخصوص این کار درست کنید و در آن  از عدسی‌های کاملا سیاه استفاده کنید. همانطور که در برخی سنسورها که در ناحیه IR کار می‌کنند، عدسی‌ها و قطعات اپتیکی استفاده شده کاملا سیاه هستند تا اطمینان حاصل شود که به هیچ وجه نور مرئی وارد سیستم نمی‌شود. در نهایت می‌توان گفت با استفاده از دوربین دیجیتال، به ناحیه دیگری خارج از محدوده دید دست پیدا می‌کنیم که منابع نورانی در این ناحیه چندان زیاد نیستند ولی مواردی مانند فرستنده‌های ریموت کنترل تلویزیون از آن نوع محسوب می شوند. می‌توانید منابع مختلف را با دوربین خود بررسی کرده و توجیه نمایید که چرا با چشم مشاهده  نمی‌گردند ولی با دوربین دیده می‌شوند. 

3-استفاده از تابش مادون قرمز دور اجسام در دمای اتاق، حدود 10 تا 12 میکرومتر در ناحیه مادون قرمز دور تابش دارند. اگر دوربینی داشته باشیم که در آن ناحیه حساس باشد، می‌توانیم آن را برای این منظور استفاده کنیم. اخیرا ابزاری به بازار آمده که برای دماسنجی از راه دور استفاده می‌شود که معمولا دماسنج لیزری نامیده می‌شود. البته لیزری در آن به کار نرفته است و لیزر موجود صرفا برای جهتیابی و نشانگری می‌باشد. در واقع این ابزار، موج مادون قرمز را در ناحیه 10 تا 12 میکرومتر ثبت می‌کند. با توجه به بستگی انرژی تابشی به دمای اجسام، با کمک آشکارساز حساس به دما و ثبت نقطه به نقطه دما، می‌توان توزیعی از دما بدست آورد. به چنین عکس‌برداری در ناحیه مادون قرمز دور، عکسبرداری گرمایی(thermal imaging) نیز گفته می‌شود.ابزاری که در روش‌های دوم و سوم مطرح شده، بطور معمول در دسترس عموم قرار دارد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با