قانون اسنل

 وقتی نور از یک محیط به محیط دیگری وارد می‌شود، به دلیل اختلاف ضریب شکست دو محیط و سرعت نور در آن‌ها، از مسیر اولیه خود منحرف شده و با یک زاویه جدید در محیط دوم به حرکت خود ادامه می‌دهد. قانون اسنل رابطه زاوایای نور  را قبل و بعد از ورود به محیط دوم بیان می‌کند:

قانون اسنل.JPG

این قانون که یک قانون نیمه تجربی بر اساس اصل فرما است، اساس انحراف نور در منشور و شکست نور در محیط‌های با ضریب شکست متفاوت و کانونی شدن نور در عدسی‌ها است.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با