قطبش

برای بیان مفهوم قطبش، ابتدا باید با خاصیت موجی بودن نور آشنا شویم. همانطور که مي‌دانيد، نور نوعي موج است که در اين موج، ميدان‌های الکتريکي و مغناطيسي نوسان می‌کنند. به عبارت دیگر، نور در واقع نوسان پیش رونده ميدان الکتريکي و مغناطيسي است. نوسان نیز به معنای حرکتی متناوب است که در طول  مسير حرکت، مدام تکرار شود. بنابراین تعریف، حرکت کردن روي يک مسير دايره‌اي يا بيضوي و نیز حرکت رفت و برگشتی روي يک خط، نوعي نوسان است. قطبش نیز در واقع شکل نوسان ميدان الکتريکي يک پرتو است و برای تعیین قطبش یک پرتو نور، چيزي که براي ما اهميت دارد، فقط شکل نوسان ميدان الکتريکي است. منظور از شکل نوسان ميدان الکتريکي، مسيري است که  ميدان الکتريکي در صفحه عمود بر راستای انتشار، روي آن حرکت مي‌کند. شکل اين مسير،  نوع  قطبش را تعيين مي‌کند. به عنوان مثال وقتي ميدان الکتريکي روي يک مسير دايره‌اي نوسان مي‌کند، مي‌گوييم قطبش دايره‌اي داريم و هنگامی که مسير حرکت، يک خط است، قطبش خطي است. در حالت کلی سه نوع قطبش وجود دارند: قطبش خطي، دايره‌اي و بيضوي. با کمي دقت، مي‌بينيد که قطبش خطي و دايره‌اي هم حالت‌هاي خاصي از قطبش بيضوي هستند. ميدان الکتريکي در هر پرتو نور مي‌تواند به يک شکل دلخواهي نوسان کند و قطبش جزو خصوصيات يک پرتو است.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با