قطبیدگی 

يک منبع نور مثل رشته سيم تنگستن درون يک لامپ رشته‌اي (لامپ پر مصرف !) را در نظر بگيرید. وقتي لامپ را روشن مي‌کنيم، تک‌تک اتم‌هاي رشته درون لامپ شروع به تولید نور مي‌کنند. اگر فرض کنيم که هر اتم يک پرتو توليد کند، میدان الکتریکی هر يک از اين پرتو‌ها مي‌تواند  سمتگیری و یا به عبارت دیگر، قطبش دلخواهی داشته باشد. حالا اگر به طريقي قطبش همه اين پرتوها يکسان شود، نور قطبيده خواهیم داشت. در محیط اطراف ما نورهای قطبیده بسیاری وجود دارد. به عنوان مثال، نوري که از سطوح مواد شفاف بازتاب مي‌شود، به صورت جزئي و گاهي اوقات، کاملا قطبيده است، مانند تصوير کمرنگي که از انعکاس نور روي شيشه مي‌بينيم . در این حالت مقداري ازآان نور بازتابیده، قطبيده و مابقی آن غير‌قطبيده است. البته درصورتیکه نور در زاويه خاصي (زاويه بروستر) به شيشه تابيده باشد، کل نور بازتابي قطبيده خطي است. در مورد آسمان هم همینطور است. نوري که از اتمسفر بازتاب مي‌شود هم، به صورت جزئي قطبيده خطي است که در زمان غروب خورشيد می‌توانید با استفاده از يک قطبشگر (مثل شيشه عينک آفتابي پلارويد)، اين قطبش جزئي را مشاهده کنيد. همچنین نور قطبيده را مي‌توان به وسيله انواع قطبنده‌ها توليد کرد. نور ليزر هم از انواع نور قطبيده است. قطبش توسط موجودات بسياري درک و استفاده مي‌شود. مثلا زنبورها به وسيله آن راه خود را پيدا مي‌کنند. بعضي از موجودات دريايي مانند اختاپوس و ماهي مرکب هم توانايي تشخيص قطبش را دارند. چشم انسان به مقدار بسيار کمي به نور پلاريزه حساس است. نور قطبیده يک طرح بسيار ضعيف و نامحسوس را در ميدان ديد ايجاد مي‌کند که به آن haidinger’s brush مي‌گويند. ديدن اين طرح بسيار دشوار است ولي کسي که در اين مورد تمرين ديده باشد مي‌تواند آن را تشخيص دهد. البته در حالت کلي تقريبا تشخيص آن با چشم غيرمسلح ممکن نيست و بدین منظور از قطبشگرها استفاده مي‌شود.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با