محدودیت‌های چشم 

چشم انسان به عنوان یک سیستم اپتیکی دارای ویژگی‌های خاصی است که از یک سو به قسمت اپتیکی چشم، شامل عدسی و قرنیه و دیافراگم و اتاقک تاریک یعنی کره چشم و از سوی دیگر به گیرنده سیگنال‌های نوری یا شبکیه و همچنین به مغز به عنوان پردازنده مربوط می‌شوند. سیستم اپتیکی چشم، قدرت تفکیک و دقت دید را مشخص می‌کند. در اینجا قصد داریم با معرفی مشخصاتی از قبیل فاصله کانونی و قطر بزرگترین و کوچکترین دهانه دیافراگم، به پارامترهای اپتیکی سیستم چشم بپردازیم. سیستم اپتیکی چشم، گیرنده و پردازنده آن محدویت‌هایی را برای چشم ایجاد می‌کنند. به عنوان نمونه، اگر یک جسم سرعتی کمتر از مقدار کمینه معینی داشته باشد، ممکن است حرکت آن برای چشم غیر قابل ثبت باشد و در صورتیکه سرعت بیشتر از یک حد بیشینه باشد، ممکن است جسم به صورت یک جسم واحد دیده نشود و تصویری پیوسته مشاهده شود، مثل رشد تدریجی گیاه که چشم قادر به تشخیص این حرکت نیست و یا حرکت سریع مداد که طی آن چشم توانایی تشخیص لحظه‌ای مداد را ندارد و آن را به صورت پیوسته می‌بیند. جالب است بدانیم که بسیاری از منابع نوری هستند که با سرعت زیادی در حال روشن و خاموش شدن هستند و چشم آن‌ها را یکدست و بدون قطع و وصل می‌بیند. مثلا تصویر سینما یا تلویزیون از آن نوع هستند که در آن‌ها صفحه تصویر با فرکانس مشخصی مرتب باز تجدید می‌شوند. اگر همان مداد را جلوی این منبع بگیریم و با سرعت حرکت دهیم، آن را به صورت یک مداد واحد خواهیم دید. چون در لحظات مشخصی منبع روشن یا خاموش است، ما در لحظاتی مداد را می‌بینیم و در لحظاتی آن را نمی‌بینیم. به این ترتیب می‌توانیم مداد را به صورت واحد ببینیم. از این ویژگی با استفاده از لامپ‌های استروبوسکوپ ،که با فرکانس مشخصی قطع و وصل می‌شوند، برای دورسنجی موتور استفاده می‌شود. ویژگی دیگر چشم در رابطه با قدرت تفکیک چشم است. چشم فاصله زاویه‌ای خاصی را می‌تواند تفکیک کند و بسته به سن افراد، این فاصله کاهش می‌یابد. البته این ویژگی در شب و روز به دلیل تفاوت اندازه دیافراگم چشم متفاوت خواهد بود. دو بیماری متداول چشم که نزدیک‌بینی و دوربینی می‌باشند ناشی از بزرگ شدن کره چشم یا کوتاه شدن مسیر تصویرسازی است. در نزدیک‌بینی کره چشم بیش از اندازه بزرگ است و تصویر به جای شبکیه جلوتر از آن تشکیل می‌شود و در این حالت می‌توان با استفاده از یک عدسی واگرا به عنوان عینک فرد نزدیک‌بین، تصویر در کانون بلندتر روی شبکیه ایجاد نمود. در چشم دوربین نیز تصویر پشت شبکیه تشکیل می‌شود و با یک عدسی همگرا در عینک فرد دوربین، می‌توان تصویر را جلوتر کشیده و روی شبکیه منطبق نمود. برخی از ویژگی‌های پردازشی مغز نیز منجر به ویژگی‌های جالبی برای چشم می‌شود که  از آن‌ها اغلب به عنوان خطای دید یاد می‌شود. برخی از هنرمندان با ایجاد تصویرهایی به نام ایلوژن در آثارشان توانسته‌اند از این خطاهای چشم استفاده کرده و تصاویر جالبی را خلق کنند.  

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با