میدان‌های میرا 

وقتی پرتو نوری را از یک محیط غلیظ به محیطی رقیق می‌تابانیم، درصورتیکه زاویه پرتو تابش بیشتر از زاویه‌ حد باشد، بازتاب کلی خواهیم داشت. در واقع هنگامی که بازتاب کلی رخ می‌دهد، مقدار بسیار ناچیزی از میدان الکتریکی نور طی بازتاب به صورت میرا به محیط بیرونی نفوذ می‌کند. بدین ترتیب اگر در محیط رقیق‌تر، جسمی را در اتصال نزدیک با آن نقطه قرار دهیم، این امکان پیش می‌آید که نور از آنجا نفوذ کرده و میدان میرا خارج شود. این ویژگی را هنگام شکلگیری  اثر انگشت خود در پشت لیوان آب شاهد هستیم. علی‌رغم ظاهر ساده این پدیده، روابط پیچیده‌ای نشان دهنده‌ میرا بودن میدان در محل بازتاب کلی است.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با