نوارهای ماره (مویره)

 اگر دو طلق شفاف که روی آن‌ها خط‌های موازی نزدیک به هم کشیده شده باشد را روی هم قرار دهیم، با تغییر زاویه آن‌ها، شاهد ایجاد نوارهای تاریک و روشن با فاصله متغیر خواهیم بود. این خط‌های موازی تاریک و روشن نوعی توری را می‌سازد که به خاطر فاصله زیاد آن‌ها از یکدیگر توانایی پراش را ندارند و اصطلاحا به آن‌ها توری رانکی می‌گویند. فاصله خطوط در این توری‌ها از مرتبه میلی‌متر تا صدم میلی‌متر است. فاصله نوارهای ماره ایجاد شده به فاصله خط‌های توری و زاویه دو توری وابسته است.

نوارهای مویره1.JPG
ایجاد شبکه دو بعدی در اثر برهم‌نهی، موجب ظاهر شدن نقش ماره می‌گردد. در اثر برهم‌نهی دو توری، متوازی الاضلاع‌هایی در سطح همپوشانی شده به وجود می‌آید که زاویه میان خطوط دو توری تعیین‌کننده طول قطر آن‌هاست. خطوط تیره در اطراف راس‌های این متوازی الاضلاع‌ها روی هم قرار می‌گیرند، بنابراین نور بیشتری از آن قسمت‌ها عبور می‌کند اما در بخش‌هایی که نوارهای کدر از هم فاصله می‌گیرند، سطح کدر کل بیشتر شده و در نتیجه نور کمتری عبور می‌کند. 

نوارهای مویره2.JPG

جالب است که بدانید در این ساختارهای تناوبی و راه راه فشرده، پدیده‌ای مشابه تداخل نور اتفاق می‌افتد. شباهت نوارهای ایجاد شده در این آزمایش با تداخل نور در این است که اگر دو جبهه موج را با هم با زاویه‌ای تداخل دهیم، در آنجا هم نوارهای تداخلی فاصله‌ای پیدا می‌کنند که به طول موج نور و زاویه دو باریکه بستگی دارد. اینجا هم فاصله نوارها به فاصله خطوط توری (که اینجا شبیه طول موج نور در جبهه موج عمل می‌کند) و زاویه تلاقی دو توری دارد. در واقع مثل این است که هر کدام از توری‌ها مثل یک جبهه موج نور عمل کرده است که فاصله خطوط توری همان طول موج آن جبهه موج است. این پدیده نشان می‌دهد که چقدر فرض موجی بودن نور و طول موج نسبت داده شده و تداخل قابل لمس است.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با