پیسه‌های لیزری

پیسه های لیزری.jpg

هرگاه باریکه واگرا شده لیزر را بر روی صفحه کاغذ و یا دیوار بتابانید، لکه‌هایی را در میان ناحیه روشن شده از تابش لیزر مشاهده خواهید نمود که آن‌ها را پیسه‌های لیزری می‌نامند. علی‌رغم آنکه ممکن است پیش از این به این پیسه‌ها دقت نکرده باشید، اما باید اذعان کرد که وجود آن‌ها یکی از نشانه‌های بارز این است که نور مورد مشاهده، ناشی از لیزر می‌باشد. در واقع با نگاه کردن به نور لیزر تابیده شده در این حالت، شاهد سو سو زدن نور خواهیم بود. نکته جالب آن است که با تکان دادن سر و یا جا به جا شدن، لکه‌های روشن و تاریکی که بر روی پرده تشکیل شده‌اند نیز جا به جا  خواهند شد.

پیسه‌های لیزری از یک سو نتیجه موجی بودن نور بوده و از سوی دیگر ناشی از همدوسی بالای نور لیزر می‌باشند. همدوسی نور لیزر به قدری است که باعث می‌شود پرتوهایی که از قسمت‌های مختلف دیوار به یک نقطه می‌رسند با یکدیگر تداخل کرده و در محل تلاقی، لکه ای روشن و یا تاریک را ایجاد نمایند. این پدیده در مورد نورهای غیر لیزری رخ نخواهد داد، زیرا همدوسی در آن حد نیست که بتواند ارتباط فازی میان پرتوهای مختلف رسیده به یک نقطه را به میزان قابل توجهی ثابت نگه دارد. در مورد پرتوهای لیزری، تداخل می‌تواند در هر نقطه از فضا رخ دهد و در واقع این لکه‌ها نه بر سطح پرده، بلکه در تمام نقاط فضای مقابل آن ایجاد شده‌اند. اگر افراد نزدیک‌بین و دوربین بدون استفاده از عینک چنین صحنه‌ای را تماشا کنند، کماکان لکه‌ها را مشاهده خواهند کرد، البته اندازه آن‌ها متفاوت خواهد بود. این تغییر اندازه بدان علت است که شخص نزدیک‌بین تنها قادر است لکه‌هایی را مشاهده کند که نزدیک به چشم اوست و شخص دوربین نیز لکه‌های دورتر از چشم خود را می‌بیند و لذا اندازه لکه‌ها و نحوه حرکت آنها با حرکت سر متفاوت خواهند بود.

 پدیده‌های جالب و پرکاربرد فراوانی را می‌توان با پیسه‌های لیزری تجربه کرد که در بخش آزمایش‌ها به آنها اشاره شده است. مثلاً با حرکت دادن سر می توانید نحوه جا به جایی پیسه‌های لیزری را تجربه نموده و در صورت استفاده از عینک، دوربین یا نزدیک بودن چشمتان را بررسی کنید.

نوع دیگر پیسه‌های لیزری را می‌توانید روی پرده نیز ثبت کنید. بدین منظور باید بر خلاف قسمت قبل که گفته شد، نور لیزر باید به طور واگرا به دیوار برسد، پرتو باید به صورت متمرکز روی یک سطح مات پخشنده یا به صورت عبوری و یا بازتابی بتابد. در این حالت نور پخشیده  در محیط اطراف پراکنده می‌گردد. اگر پرده ای را در مقابل این شیشه قرار دهیم، پرتوهای مختلف در تمام نقاط پرده تداخل خواهند کرد و لذا به این ترتیب می‌توانیم پیسه‌های لیزری را بر روی پرده، به صورت ثابت و بدون تغییر، ثبت نمائیم. در این صورت اگر لکه کانونی لیزر روی سطح پخشنده ریزتر شود پیسه‌های بزرگتری را ایجاد می‌کنند. لازم به ذکر است که کاربردهای فراوانی در خلال عکسبرداری از این پیسه ها معرفی شده اند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با