آشکارساز لیزری

آشکارساز یکی از ادوات فوتونیکی است که به عنوان گیرنده و ثبت‌کننده نور از آن استفاده می‌شود. شاید بتوان گفت، ساده‌ترین آشکارساز موجود که در اختیار ماست، که پرکاربردترین و پیچیده‌ترین آنهاست، چشمانمان می‌باشند. هم چنین زمانی که در خواب هستیم و چشمانمان بسته است، وقتی نور آفتاب بر صورتمان می‌تابد، ما به دلیل احساس گرمای ناشی از تابش نور، بیدار می‌شویم. در اینجا نیز پوست بدن نقش آشکارساز را ایفا می‌کند. آشکارسازها بر اساس پارامترهای مختلف توصیف کننده نور، همچون شدت و طول موج به انواع گوناگونی تفکیک می‌شوند. نور هم می تواند به صورت موجی پیوسته و هم به صورت یک سری پالس‌های متوالی در محیط منتشر شود. هم چنین ممکن است انرژی منتقل شده توسط آن، به نسبت، بالا و یا پائین باشد و یا اینکه طول موج‌های مختلفی را در نواحی گوناگون طیف امواج الکترومغناطیسی مانند مرئی، فرابنفش، ایکس، گاما، مادون قرمز و رادیوئی داشته باشد. از آنجا که تنها با یک نوع آشکارساز نمی‌توان تمام این انواع نور را آشکار نمود، از آشکارسازهای مختلف برای دستیابی به اهداف گوناگون استفاده می‌شود. همچنین می‌توان  آشکارسازها را بر اساس مواد سازنده آن‌ها به چند دسته تقسیم نمود. به عنوان مثال در ساخت برخی از آن‌ها از مواد نیمه رسانا استفاده می‌شود. قطعاتی همچون فوتودیود، فوتوترانزیستور و فوتورسانا (فوتوکنداکتور) را می‌توان به عنوان آشکارساز نور به کار برد. همچنین دسته‌ای دیگر از آشکارسازها بر اساس حرارت کار می‌کنند و معمولاً در مواجهه با توان‌های بالا به کار می‌روند. انواع مختلف آشکارسازهای نوری، با توجه به مواردی از قبیل ناحیه طول موجی، سرعت پاسخ، آستانه تخریب و همین طور میزان حساسیت آن‌ها به نور، نسبت به یکدیگر متفاوت می‌باشند. از این میان، در زندگی روزمره بیشتر با آشکارسازهای فوتورسانا سر و کار داریم . البته فوتودایود یا فوتوترانزیستور هم کاربردهای خاص خود را دارند. این آشکارسازها در ریموت کنترل تلویزیون، ریموت کنترل سیستم‌های روبوتیک و بسیاری از سیستم‌های دیگر که در آن‌ها به گیرنده نور نیاز است، بکار میروند. آشکارسازی که جهت انجام آزمایش‌های معرفی شده در سایت حاضر، پیش بینی شده است، یک آشکارساز ساده فوتورسانا می‌باشد. با تابش نور بر این نوع آشکارساز، مقاومت آن کاهش یافته و رسانایی آن افزایش می‌یابد. با توجه با آنکه میزان افت مقاومت در این نوع آشکارساز به شدت نور فرودی بستگی دارد، می‌توان با اندازه‌گیری مقاومت، قبل و بعد از تابش نور، شدت نور رسیده به آشکارساز را تعیین کرد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با