قطعات آزمایشگاه

 در این بخش نمونه قطعاتی که برای اجرای آزمایش‌ها ممکن است مورد استفاده قرار گیرند، آمده است. این قطعات برای حمایت از آزمایش‌های طراحی شده در سایت قابل دسترسی است.
[wpdreams_ajaxsearchlite]

لیزر قرمز و نگهدارنده (LH)

لیزر قرمز و نگهدارنده (LH) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: لیزر منبع نوری ...
بیشتر بخوان

لیزر سبز و نگهدارنده (GL)

لیزر سبز و نگهدارنده (GL) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: لیزر منبع ...
بیشتر بخوان

نگهدارنده قطبشگر(PH)

نگهدارنده قطبشگر (PH) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: قطبشگر قطعه‌ای است که نور غیر ...
بیشتر بخوان

عمود مدرج (AS)

عمود مدرج (AS)قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: برای تنظیم ارتفاع نور ...
بیشتر بخوان

مکعب شیشه ای

مکعب شیشه ای (GC) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: مکعب شیشه‌ای را اغلب ...
بیشتر بخوان

تغذیه موتور

تغذیه موتور (VS) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: موتورها برای راه اندازی ...
بیشتر بخوان

فیلتر مات

فیلتر مات (MF) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: فیلتر مات در برخی ...
بیشتر بخوان

شیار

شیار (SL) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: منظور از شیار روزنه عمودی ...
بیشتر بخوان

جای باتری

جا باتری (BA)قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: برای تامین برق مورد نیاز ...
بیشتر بخوان

سیم رابط

سیم رابط (CW) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: برای ارتباط بین منابع ...
بیشتر بخوان

منشور

منشور (PR) حتما قبل از بکار بردن قطعه این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: منشور، محیط شفافی است که ...
بیشتر بخوان

موجبر نوری

موجبر نوری  (TB) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: شاید لبه روشن شیشه روی ...
بیشتر بخوان

توری رانکی – مویره

توری رانکی (MO) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: توری رانکی، نوعی توری ...
بیشتر بخوان

ولت متر

ولت متر (VO) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: ولت‌متر وسیله‌ای  برای ...
بیشتر بخوان

فیلتر فلوئورسانت

فیلتر فلوئورسانت (FF) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: برخی مواد خاصیت ...
بیشتر بخوان

فیلتر رنگی

فیلتر رنگی (FI) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: فیلتر های رنگی در ...
بیشتر بخوان

تیغه موج

تیغه موج (WP) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: منظور از تیغه موج، ...
بیشتر بخوان

میله شفاف

میله شفاف یا مولد خط لیزری (LG) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید ...
بیشتر بخوان

قطبشگر

قطبشگر (PO) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: قطبشگر قطعه‌ای است که ...
بیشتر بخوان

توری بازتابی

توری پراش بازتابی (RG) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: توري پراش ...
بیشتر بخوان

توری پراش

توری پراش (DG) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: توری پراش یکی ...
بیشتر بخوان

عینک ایمنی

عینک ایمنی (SG) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: کار با لیزر همانطور ...
بیشتر بخوان

طیف نما

طیف نما (SP) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: وقتی که نور خورشید ...
بیشتر بخوان

میز کار و ورق ال

میز کار (WT) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: برای آنکه در ...
بیشتر بخوان

عدسی و پایه

عدسی همگرا (LE) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: عدسی همگرا به ...
بیشتر بخوان

آینه چرخان

آینه چرخان (RM) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه:  آینه یکی از ساده‌ترین ...
بیشتر بخوان

اسکنر

اسکنر (روبشگر) (SC) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: اسکنر یا روبشگر لیزر ...
بیشتر بخوان

نیم آینه

نیم آینه (BS) حتما قبل از بکار بردن قطعه این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه:  نیم آینه نوع ساده ...
بیشتر بخوان

آینه ثابت

آینه ثابت (FM) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: آینه یکی از ...
بیشتر بخوان

منبع نور و سری LED

منبع نور و پایه (LS) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: منبع ...
بیشتر بخوان

اسیلاتور

مدار اسیلاتور (OS) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: منظور از اسیلاتور ...
بیشتر بخوان

گوی شیشه ای

گوی شیشه‌ای (GS) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: کره یکی از ...
بیشتر بخوان

هرم شیشه ای

هرم شیشه ای (GP) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: هرم یکی ...
بیشتر بخوان

پایه استاندارد

پایه استاندارد (UH) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: بدیهی است که قطعات ...
بیشتر بخوان

نگهدارنده پرده

نگهدارنده پرده (SH) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: در برخی آزمایش‌ها که ...
بیشتر بخوان

آشکارساز

آشکارساز و پایه (DE) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: آشکارساز یکی ...
بیشتر بخوان

فیبر و نگه دارنده فیبر

فیبر نوری (FH) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: فیبر نوری (یا ...
بیشتر بخوان

آکواریوم

آکواریوم (AQ) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: منظور از آکواریوم یک ...
بیشتر بخوان

آداپتور

آداپتور (PS) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید.    مقدمه: هرچند معمولا برای استفاده ...
بیشتر بخوان

بازر

مدار بازر (BU) قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. مقدمه: وقتی که نور ...
بیشتر بخوان

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با