آکواریوم (AQ)

 

قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید.

مقدمه:

منظور از آکواریوم یک ظرف آب است که با اضافه کردن مواد پراکننده بتوانیم مسیر انتشار باریکه لیزر را در آن ببینیم. چنین وسیله‌ای امکان ردیابی باریکه لیزر را در آزمایش‌های مختلف ایجاد می‌کند و مطالعه مسیر بهتر صورت می‌گیرد. در نمایه‌ای لیزری نیز از آب و البته غالبا از هوا با دود یا بخار برای دیدن مسیر باریکه لیزر استفاده می‌شود.

یک نکته درباره آکواریوم:

–       شاید استفاده از بخار یا دود نیز از برخی جهات ساده‌تر از استفاده از آب باشد ولی با وجود ریسک ریختن آب در آزمایش‌ها وجود دارد کنترل دیدن مسیر بایکه در آب ساده‌تر از موارد دیگر است.

معرفی آکواریوم موجود:

آکواریوم موجود یک ظرف پلاستیکی شفاف با بدنه تخت است که آب و مواد پراکننده در آن قرار می‌گیرد و در مسیر باریکه گذاشته می‌شود تا مسیر انتشار نور دیده شود.

جهت تهیه قطعات به سایت lasersara.ir مراجعه فرمایید.

ملاحظات استفاده:

–       از آنجا که درون ظرف آب ریخته می‌شود باید برای جلوگیری از صدمه زدن به قطعات دیگر و خیس شدن وسایل و امکانات دقت کرد.

–       مراقب بازتاب نور لیزر از سطح آکواریوم و آب باشید.

نمونه آزمایش‌هایی که از این قطعه استفاده می کند:

با مشاهده کسیر آب آزمایش‌های جالبی می‌تواند طراحی شود. شکست از یک منشور یا عبور نور از یک عدسی و یا بازتاب از یک آینه وقتی که از آب می‌گذرد و مسیر نور دیده می شود جلوه دیگری دارد. همچنین در آزمایش‌هایی که ضریب شکست محلول اثر دارد مثل بازتاب کلی، شکست نور، غلظت سنجی، استفاده از توری پراش و غیره آکواریوم کاربرد دارد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با