عمود مدرج (AS)

قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید.

مقدمه:

برای تنظیم ارتفاع نور لیزر نیاز به ابزاری است که این قطعه می‌تواند به آن کمک کند.

معرفی عمود مدرج موجود:

عمود مدرج موجود، از پلکسی تهیه شده است و قابلیت نصب روی سطوح آهنرباگیر را دارد.

جهت تهیه قطعات به سایت lasersara.ir مراجعه فرمایید.

ملاحظات استفاده:

–     قطعه در معرض گرما قرار نگیرد.

–    قطعه دارای آهنربا است. در صورت هرگونه ملاحظه‌ای دقت فرمایید.

نمونه آزمایش‌هایی که از این قطعه استفاده می کنند:

در آزمایش‌های مختلف که نیاز به تنظیم ارتفاع لیزر است، این قطعه کاربرد دارد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با