نگهدارنده قطبشگر (PH)

 

قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید.

مقدمه:

قطبشگر قطعه‌ای است که نور غیر قطبیده را به نور قطبیده خطی تبدیل می‌کند و برای بهره برداری بهتر به علت حساسیت به جهت و چرخش، باید روی پایه‌ای مناسب قرار گیرد.

معرفی پایه قطبشگر موجود:

پایه قطبشگر موجود مثل پایه‌های دیگر است ولی برای ضخامت قطبشگر موجود طراحی شده است.

جهت تهیه قطعات به سایت lasersara.ir مراجعه فرمایید.

ملاحظات استفاده:

–       قطعه را در معرض نور مستقیم خورشید و گرمای بیش از حد قرار ندهید.

–       به قطعه فشار نیاورید و به آن ضربه نزنید.

–       پایه قطبشگر دارای یک آهنربا است در صورت داشتن هرگونه ملاحظه‌ای دقت فرمایید.

نمونه آزمایش‌هایی که از این قطعه استفاده می‌کند:

در آزمایش‌های مربوط به قطبش از این پایه استفاده می‌شود.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با