ولت متر (VO)

 

قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید.

مقدمه:

ولت‌متر وسیله‌ای  برای اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل الکتریکی در دو سر یک مدار الکتریکی است. البته ابزاری که معمولا در دسترس است، کمیت‌های دیگر الکتریکی از قبیل مقاومت و جریان را نیز اندازه می‌گیرند که عنوان دقیق‌تر برای اینگونه ابزار مولتی‌متر است که البته برای سادگی معمولا عنوان ولت‌متر برای این دستگاه‌های چند منظوره نیز بکار می‌رود.

اگر تغییر کمیتی مانند نور، فشار، دما و … توسط یک مدار الکتریکی یا الکترونیکی بتواند به تغییر یکی از ویژگی‌های الکتریکی از قبیل مقاومت، اختلاف پتانسیل یا جریان شود، می‌توان آن کمیت‌ها را توسط این ابزار قدرتمند سنجید. نکته قابل توجه در ساخت ولت‌متر، مقاومت بالای آن است تا جریان تولید شده توسط ولت‌متر نسبت به جریان مدار تا حد ممکن کوچک شده و اشکالی در مدار اصلی ایجاد ننماید.

جهت تهیه قطعات به سایت lasersara.ir مراجعه فرمایید.

ملاحظات استفاده:

برای محافظت از یک مولتی‌متر باید محدوده اندازه‌گیری را برای اعمال ولتاژ یا جریان درنظر گرفت تا به دستگاه آسیبی نرسد.

توصیف نمونه موجود:

در این آزمایش‌ها از مولتی‌متری استفاده شده است که نمایشگر آن دیجیتال باشد. استفاده از این نوع نمایشگر برای افزایش دقت خصوصا در اندازه‌گیری تغییرات کم شدت نور،  برا نمایشگرهای عقربه‌ای ارجهیت دارد.

همچنین برای اطمینان از اتصال درست به آشکارساز فیش‌های مولتی‌متر علاوه بر نوع متداول دارای پروب‌های معمول، به پلاگ اتصال به آشکارساز نیز مجهز شده است.

نمونه آزمایش‌هایی که از این قطعه استفاده می کند:

در آزمایش‌هایی که شدت نور برای ما مهم است، برای کمی کردن آن از آشکارساز و مولتی‌متر استفاده می‌شود. البته در آزمایش‌هایی که تغییرات متناوب شدت نور مطرح است، بهتر است از اسیلوسکوپ استفاده شود ولی این ابزار ساده شامل آشکارساز و مولتی‌متر در اغلب اندازه گیری‌ها برای کمی کردن مقادیر اندازه‌گیری کمک مهمی می‌کند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با