محاسبه نور انتقالی پراکنده(diffuse transmitted)

1401/10/21 محاسبه نور انتقالی پراکنده(diffuse transmitted) پرسش: من با استفاده از یک دستگاه یووی ویزیبل، نمونه های آزمایشگاهیم را مورد بررسی قرار دادم و تونستم نمودار جذب(abs)  و نمودار انتقال مستقیم(specular transmitted) یا همون T به دست بیارم اما برای مدلسازی در نرم...

شکل دهی باریک نور لیزر

1401/10/17 شکل دهی باریک نور لیزر پرسش: ما یه لیزر رو می‌خواستیم از حالت نقطه ای به صورت یه هاله نور به قطر 10 یا 15 سانت در بیارمامکان این کار هست چیزی وجود داره پاسخ: به چنین اقداماتی می گویند شکل دهی باریک نور لیزر. علی الاصول روشهای اپتیکی برای تغییر شکل باریکه...

معرفی کتاب مربوط به فرکانس نور

1401/10/16 معرفی کتاب مربوط به فرکانس نور پرسش: کتابی را به بنده معرفی نمایید تا بتوانم روی فرکانس نور تحقیق کنم و چگونه میتوان فرکانس نور را پخش کرد منظورم همانند فرکانس صوت با چه دستگاهی پاسخ: باید کمی بیشتر با مفهوم فرکانس در نور آشنا شوید. همین چراغ قوه دستگاهی...

تداخل سنج مایکلسون

1401/10/15 تداخل سنج مایکلسون پرسش: چرا فریز مرکزی در تداخل سنج مایکلسون سیاه است؟در تداخل سنجی با نور سفید ترتیب قرار گیری رنگ ها در فریز ها به چه صورت است؟چرا ممکن است تا همه ی رنگ ها یکبار تمام نشده رنگ تکراری در دسته قبلی قرار گیرد؟ پاسخ: در مورد بخش اول پرسش شما،...

دتکتور نور لیزر

1401/10/11 دتکتور نور لیزر پرسش: برای آشکار کردن نور لیزر قرمز در فواصل دور چه رنگ زمینه ای مناسب است؟ پاسخ: برای آنکه نور تابیده به سطحی بهتر دیده شود دو پارامتر باید در نظر گرفته شود. اول اینکه شدت نور بازتابی بیشترین باشد. برای افزایش شدت نور بازتابی طبعا سطح مورد...

کنترل فاکتور و کیفیت پرتوی لیزر

1401/10/03 کنترل فاکتور و کیفیت پرتوی لیزر پرسش: چگونه میشود  M2فاکتور لیزرهای توان بالا رو کنترل کرد و پایین اورد؟ کیفیت پرتو رو در فواصل طولانی چگونه میتونیم بهبود بدیم؟ پاسخ: در مورد کیفیت پرتو لیزر تا جایی که می دانم و البته بهتر است از اهل فن پرسیده شود، دو راه...