Exploratorium

Exploratorium، یک آزمایشگاه یادگیری عمومی است که از طریق علم، هنر و ادراک انسان، در جهان کاوش می‌کند. ماموریت این مجموعه ایجاد تجربیات مبتنی بر پرسش و تحقیق است که یادگیری را در سرتاسر جهان تغییر می‌دهد. چشم‌انداز آن‌ها دنیایی است که مردم برای خودشان فکر می‌کنند و...

اخبار لیزرستان

اخبار لیزرستان تصاویر ارسالی شما از خورشید گرفتگی ۹۹/۴/۱ تصویر ارسالی از خانم زهرا مدرسی و محمد مهدی مدرسی با استفاده از شیشه های عینک پلاریزه به عنوان فیلتر تصویر ارسالی از آقای شجاعی فر با استفاده از فیلم رادیولوژی به عنوان فیلتر تصویر ارسالی از آقای محمدی با تصویر...

سخن سردبیر

سخن سردبیر علم و فناوری در مسیر دستیابی به علم و فناوری و صاحب ادعا شدن باید مراحلی را طی کرد. برای دستیابی به نتایج خوب باید از ابتدا در سطح مدرسه سعی کرد که با اصول چگونگی خوب کار کردن آشنا شد و آن‌ها را تمرین کرد. در ابتدا باید اصرار بر این داشت که باید یک اتفاق...

دانشنامه

دانشنامه در بخش دانشنامه اطلاعاتی درباره نور و لیزر برای آشنایی شما ارائه شده است. البته قطعا مطالب جامع‌تری را در کتاب‌ها و سایت‌های دیگر یا ویکیپدیا می‌توانید پیدا کنید. هدف این بخش صرفا ارائه مطالبی است که در راستای اهداف و برای آشنایی شما با مفاهیم مورد نیاز بدون...

گالری

گالری تصاویر ارسالی در این بخش عکس‌های جالب مربوط به آزمایش‌ها یا دانشنامه یا عکس‌های جالب انتخابی و همچنین عکس‌های منتخب ارسالی توسط شما آمده است.​ مشاهده بیشتر تصاویر مربوط به سایت می‌توانید چند نمونه  از تصاویر موجود در این سایت را مشاهده کنید. مشاهده بیشتر تصاویر...

از متخصص نور بپرس

از متخصص نور بپرس بخش “از متخصص نور بپرس” یکی از بخش‌های مهم سایت لیزرستان است که فرصت را برای ارتباط مستقیم با شما که به این سایت مراجعه می‌کنید فراهم می‌کند. این ارتباط برای ما بسیار ارزشمند است و امیدواریم در این مسیر نتیجه تفکر و تعقل شما در این حوزه...