آشکارسازی

آشکارسازی

آشکارسازی  در بسیاری از آزمایش‌­ها برای کمّی کردن نتایج، نمی‌توان تغییرات شدت را فقط با چشم حدس زد و بایستی با یک ابزار مناسب، شدت در هر وضع مناسب را به صورت کمّی درآورد. برای تشخیص دقیق حضور یا عدم حضور نور می‌توان از آشکارساز استفاده کرد. به عنوان مثال در روبات‌ها...
ایمنی لیزر

ایمنی لیزر

ایمنی لیزر در کار با هر دستگاه و ابزاری باید ملاحظات ایمنی را در نظر داشت تا حادثه‌ای برای فرد استفاده‌کننده، افراد دیگر و همینطور ابزار رخ ندهد. باریکه لیزر به خاطر عدم واگرایی، جهتمندی و شدت بالای آن، در توان‌های نه چندان بالا می‌تواند به چشم آسیب برساند و در...
تداخل در گوه هوا

تداخل در گوه هوا

تداخل در گوه هوا تداخل یکی از پدیده­‌های جالب  است که  بر موجی بودن نور دلالت دارد و غالبا طی آن پرتوهای نور به دو قسمت تقسیم شده و دوباره به هم می­‌رسند و به خاطر اختلاف طول دو مسیر، تداخل بین آن­‌ها اتفاق می‌­افتد. به طور کلی در هر وضعیتی که نور بدون تفاوت راه زیاد...
بررسی چگالی مایع

بررسی چگالی مایع

بررسی چگالی مایع آب یک مایع روان است ولی در صورتیکه به آن شکر اضافه کنیم، چسبنده و غلیظ می‌شود. هرچه میزان این شکر بیشتر باشد، غلظت بیشتری ایجاد می‌شود. معمولا هر چه محیط شفاف اپتیکی غلیظ‌تر و چگال‌تر باشد، می‌توانیم بگوییم ضریب شکست بیشتری دارد. البته این قانون کلی...
فاصله سنجی

فاصله سنجی

فاصله‌سنجی  روش‌های گوناگونی برای فاصله‌سنجی با استفاده از نور وجود دارد. بعضی از این روش‌ها قدمت زیادی دارند اما برخی نیز با حضور لیزر مطرح شد و الکترونیک جدید را گسترش داد. شاید ابتدایی‌ترین روش فاصله‌سنجی با مشاهده هدف و بر اساس یک روش ساده هندسی بود که سربازها از...
تداخل سنج ماخ زندر

تداخل سنج ماخ زندر

تداخل سنج ماخ زندر تداخل‌سنج‌ها انواع مختلفی دارند که هر کدام برای منظوری طراحی شده‌اند. تداخل نتیجه برهم‌نهی دو موج است و این برهم‌نهی نیز ناشی از اختلاف طول موج یا اختلاف طول مسیر نوری است. منظور از طول مسیر نوری، طول ضرب در ضریب شکست است به نحوی که مثلا طول مسیر...